Dodana: 16 grudzień 2004 11:47

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2004 11:47

Arcybiskup Wojciech Ziemba

Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, urodził się 15 października 1941 roku w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia. Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, a potem w Bystrzycy Kłodzkiej ukończył w latach 1954-58. Później przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Rady Narodowej w Mielcu.

Do Seminarium Duchownego w Olsztynie wstąpił w r. 1960. W latach 1963-65 pełnił służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 18 czerwca 1967 r. w Olsztynie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Kętrzynie przy parafii św. Katarzyny w latach 1967-69, a następnie w Olsztynie przy kościele św. Jakuba w latach 1969-70.

Potem udał się na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1970-74, które ukończył ze stopniem doktora teologii. Po studiach był zatrudniony w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie jako prefekt i wykładowca Pisma św. Starego Testamentu. W latach 1979-80 studiował w Rzymie. W latach 1981-82 był wicerektorem, a latach 1982-86 rektorem Seminarium.

Mianowany Biskupem Pomocniczym Diecezji Warmińskiej 23 czerwca 1982 r., konsekrowany w konkatedrze olsztyńskiej 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Ksiądz Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski Prymas Polski, a współkonsekratorami byli: Ks. Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk.

Dnia 25 marca 1992 roku mianowany Biskupem Ełckim.

W uroczystość NMP Matki Miłosierdzia Patronki Archidiecezji Białostockiej, dnia 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Księdza Bp. Wojciecha Ziembę, Arcybiskupem Metropolitą Białostockim po rezygnacji - zgodnie z przepisami kan. 401 § 1 KPK - Ks. Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego z obowiązków Pasterza Archidiecezji Białostockiej. Dnia 9 grudnia 2000 r. odbył ingres do Katedry Białostockiej.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: "DIVES IN MISERICORDIA DEUS" - BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE.

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba jest członkiem Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, członkiem Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczy Zespołowi do spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy.

Informacje ze strony http://www.bialystok.opoka.org.pl/bp_w.php

facebook