Dodana: 12 luty 2004 10:37

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2020 15:17

Powiat Grajewski

Herb Powiatu Grajewskiego    Starosta Grajewski - Waldemar Remfeld

    Starostwo Powiatowe w Grajewie

    ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

    tel./fax: 86 273 84 63

    e-mail: powiat@starostwograjewo.pl

    link do strony internetowej starostwa

 

Powiat grajewski położony jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego na terenie ,,Zielonych Płuc Polski” i zajmuje powierzchnię 967,24 km2, którą zamieszkuje około 48 000 osób. W jego skład wchodzą: miasto Grajewo, miasto i gmina Rajgród, miasto i gmina Szczuczyn oraz gminy: Grajewo, Radziłów i Wąsosz. 

Głównym ośrodkiem przemysłowym powiatu jest miasto Grajewo, gdzie zlokalizowany jest przemysł drzewny, swoją siedzibę ma tutaj również jedna z największych w kraju spółdzielni mleczarskich. Na pozostałym obszarze powiatu dominuje rolnictwo, handel, usługi oraz agroturystyka.

Budynek Starostwa w Grajewie w otoczeniu drzew

Przez powiat grajewski wiodą dwa ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa Nr 65 (planowana droga ekspresowa S16) z Białegostoku do Ełku i droga ekspresowa S61 z Warszawy do Suwałk, które krzyżują się w na terenie powiatu oraz linia kolejowa z Białegostoku do Olsztyna.

Burzliwa i bogata historia pozostawiła na obszarze powiatu grajewskiego barwną mozaikę kulturową i obyczajową. Współobecne kultury i narodowości pozostawiły trwałe ślady w architekturze miast, bogactwie obiektów sakralnych i świeckich. Najcenniejszym zabytkiem architektonicznym jest zespół poklasztorny w stylu barokowym w miejscowości Szczuczyn, ufundowany przez Jana III Sobieskiego, jako wotum dziękczynne na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem.

Ponadto, we wsi Niedźwiadna, położonej w gminie Szczuczyn, znajduje się późnogotycki kościół p.w. św. Stanisława B. M. wzniesiony około połowy XVI w., który jest najstarszym zabytkiem w powiecie i jako jedyny w województwie zachował się do dziś w pierwotnym stanie.

Według legendy w podziemiach kościoła pokarmelickiego p.w. Narodzenia NMP w Wąsoszu znajduje się grobowiec Rzędziana, rycerza z ,,Potopu” H. Sienkiewicza. W Wąsoszu mieściła się także Karczma ,,Pokrzyk”, gdzie bił się Butrym z Kmicicem. 

Obszary powiatu charakteryzują się urozmaiconymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, występują tu liczne łąki, torfowiska, bagna, okazałe lasy, malownicze i czyste jeziora: Rajgrodzkie, Dręstwo, Toczyłowskie oraz Mierucie. Jezioro Rajgrodzkie włączone jest do szlaku wodnego przebiegającego z Olecka do Augustowa. Bogata roślinność przybrzeżna, a zwłaszcza dorodne lasy sosnowe nad zbiornikiem głównym wytwarzają specyficzny mikroklimat, czysta woda gwarantuje występowanie wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego.

Część powiatu grajewskiego położona jest również w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Unikalne, w skali europejskiej, obszary bagienno–torfowe są naturalną ostoją łosia. Bogaty jest również świat ptaków cechujący się występowaniem wielu osobliwych ich gatunków w skali kraju i Europy.

Malownicze położenie jezior w bliskości sosnowych lasów sprawia, że powiat grajewski jest wspaniałym miejscem wypoczynku w ciszy i spokoju.

Osoby ubrane w stroje ludowe tańczą w trakcie imprezy Zapusty Radziłowskie

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Grajewie

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook