Dodana: 12 luty 2004 10:37

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:37

Powiat Grajewski

Powiat Grajewski powstał z mocy ustawy 01.01.1999 r. W jego skład weszło 6 gmin: miejska Grajewo, wiejska Grajewo, Rajgród, Szczuczyn, Radziłów i Wąsosz. W tej chwili jest to już druga kadencja Rady Powiatu Grajewskiego - w pierwszej kadencji rada liczyła 25 radnych, a po nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym liczy 17 radnych. Zarząd powiatu liczy w tej chwili 4 osoby.Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców: 50.889
 
Powierzchnia: 96.724 ha
 
Starosta: Jarosław Augustowski

Przewodniczący rady: Stanisław Kossakowski

Adres urzędu:
Starostwo Powiatowe w Grajewie
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
tel.  (086) 273 84 63
fax.  (086) 273 84 62
e-mail:  starostwograjewo@poczta.onet.pl 
www.starostwograjewo.pl

 


Powiat Grajewski ma duży potencjał turystyczny. Jeziora, lasy, czyste środowisko przyrodnicze sprawiają, że turyści którzy tu przyjeżdżają, nie są zawiedzeni. Oprócz BPN powiat grajewski ma do zaoferowania turystom rezerwaty przyrody takie jak: Czerwone Bagno, Czapliniec - Bełda, Ławski Las I i II, cenne zabytki sakralne w Wąsoszu, Szczuczynie czy Rajgrodzie, Rajgród wraz z Jeziorem Rajgrodzkim i Dreństwo - nad tymi jeziorami funkcjonuje wiele ośrodków wypoczynkowych oraz powstają gospodarstwa agroturystyczne.

Istnieje także wiele innych atrakcji, które mogą zachęcić turystów do odwiedzenia naszego miasta. Wymieńmy chociażby piesze i wodne szlaki turystyczne, trasy kajakowe, możliwość uprawiania sportów żeglaskich.

W mieście mieszka ponad 25 tys. mieszkańców. Ponad połowa mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Stanowi to doskonałe zaplecze dla przyszłych inwestorów, tym bardziej, że struktura wykształcenia ludności jest bardzo zróżnicowana: można tu znaleźć wykwalifikowanych robotników i specjalistów w każdej dziedzinie. W mieście co roku spada także wskaźnik osób znajdujących się bez pracy.

Cennym obiektem przyrodniczym jest jezioro Brajmura (Grajwy), położone w granicach administracyjnych miasta, w jego północno-wschodniej części. Jest to praktycznie jedyny tego typu zbiornik w dolinie rzeki Ełk. Otacza je rozległa strefa szuwaru trzcinowego. Jest jednym z dwóch miejsc (obok jeziora Tajno) w środkowym basenie Biebrzy, gdzie mają swoje pierzowiska ptaki kaczkowate.

W okresie jesienno-wiosennym jezioro jest doskonałym miejscem odpoczynku dla ptaków wędrujących. Stwierdzono występowanie 95 gatunków ptaków, w tym 49 gatunków lęgowych, 21 zalatujących i 25 gatunków przelotnych. Wśród gatunków lęgowych jest wiele rzadkich, jak: bąk, płaskonos, łabędź niemy, zielonka, błotniak stawowy, trzciniak. Przy szosie Wojewodzin - Wierzbowo znajduje się wielogatunkowa aleja 160 drzew - pomników objętych ochroną.

Dzięki połączeniom PKP i PKS Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, największego w Polsce (59.223 ha). BPN posiada największy, najbardziej naturalny w Polsce oraz Europie środkowej i zachodniej kompleks torfowisk niskich, a w niewielkim stopniu torfowisk wysokich i przejściowych. Bagna Biebrzańskie stanowią ważne ogniwo w wędrówkach ptaków z północy i środkowej Europy do Afryki i Azji. Dotychczas stwierdzono w Dolinie występowanie 235 gatunków, w tym 157 lęgowych i 19 gatunków prawdopodobnie lęgowych. Szata roślinna Doliny Biebrzańskiej jest bardzo zróżnicowana. Ogółem wyróżniono 65 typów zbiorowisk. Bagna Biebrzańskie były matecznikiem łosia, w którym te zwierzęta przetrwały i rozprzestrzeniły się na całe terytorium Polski. Silna jest populacja bobra, dogodne warunki znajdują: wydra, wilk, borsuk, sarna, jeleń, dzik i ssaki drobne. W wodach rzeki oraz w jej licznych zakolach i starorzeczach stwierdzono 36 gatunków ryb i minogów należących do 11 rodzin. Mamy nadzieję, że bliskie sąsiedztwo Parku przyciągnie do Grajewa turystów z kraju i z zagranicy.

facebook