Dodana: 12 luty 2004 10:23

Zmodyfikowana: 5 listopad 2020 14:51

Powiat Białostocki

Powiat  Białostocki jako jednostka administracyjna funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Położony jest w środkowo-wschodniej części województwa podlaskiego przy granicy z Białorusią. W skład powiatu wchodzi 15 gmin. Z ogólnej powierzchni 2 987 km2 , ponad połowę stanowią użytki rolne, a około 39 % pokrywają lasy i grunty leśne.

Działalność rolnicza prowadzona jest w 14,3 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8,3 ha.

Przemysł powiatu reprezentuje w zasadzie przetwórstwo rolno-spożywcze: mleczarnie, młyny, uboje, masarnie, tartaki.

Duże zalesienie, malownicze rzeki i zbiorniki wodne sprawiają, iż teren ten jest atrakcyjny turystycznie. Cechuje go świat przyrody o niepowtarzalnej urodzie i nieskażonym środowisku, co pozwala na rozwijanie szeroko rozumianej turystyki wiejskiej, a w tym agroturystyki.

 


Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców: 150 333

Powierzchnia: 2975 km2

Starosta: Jan Bolesław Perkowski

Adres urzędu:
Starostwo Powiatowe
ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
tel. (085) 740 39 51
fax. (085) 740 39 82
e-mail: starosta@powiatbialostocki.pl
www.powiatbialostocki.pl

 

Wielkim bogactwem tego obszaru jest Puszcza Knyszyńska, której znaczna część zachowała się w stanie nienaruszonym przez działalność człowieka, a z najcenniejszych jej obszarów utworzono 21 rezerwatów przyrody włączonych w obręb Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Jego powierzchnia wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha i jest to obecnie największy park krajobrazowy w Polsce.

Do atrakcji turystycznych powiatu należy też Dolina Górnej Narwi pomiędzy Surażem a Rzędzianami o powierzchni 7 350 ha. W celu ochrony tego osobliwego obszaru pozostającego w dużej części w stanie naturalnym, powołano w 1996 r. Narwiański Park Narodowy o powierzchni 6 810 ha. Walory przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego to unikatowy  ekosystem z interesującymi zespołami roślin, zwierząt i ptaków. Rozlewiska i liczne odnogi rzeki tworzą doskonałe warunki dla wodnych wędrówek kajakami oraz łodziami tzw. „pychówkami”.

Idealnymi miejscami do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa jest też rzeka Supraśl oraz zbiorniki wodne „Siemianówka” – położony na skraju Puszczy Białowieskiej, „Czapielówka” – wśród lasów Puszczy Knyszyńskiej oraz zbiornik wodny w Zarzeczanach, gmina Gródek.

Na tle malowniczych krajobrazów zachowało się szereg interesujących obiektów zabytkowych. Szczególnie charakterystyczne dla tego regionu są różnorodne obiekty drewniane – kościółki, cerkwie, krzyże czy kapliczki przydrożne. Ślady wielowiekowego zamieszkiwania na tych terenach różnych narodów, można spotkać zwiedzając świątynie i cmentarze katolickie, prawosławne, unickie, muzułmańskie, ewengelickie, pozostałości kultury żydowskiej. Miasta takie jak: Supraśl, Tykocin, Choroszcz, Zabłudów, Suraż, Gródek posiadają zabytkowe układu urbanistyczne w formie niezmienionej od czasów ich powstania. Na terenie powiatu zlokalizowane są takie obiekty zabytkowe jak Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy z założeniem parkowym mieszczące się w dawnej letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego, Wielka Synagoga i Dom Talimudyczny w Tykocinie z ciekawą ekspozycją zabytków Kultury Żydowskiej i drobnej szlachty mazowieckiej, Punkt Muzealny w pałacu Opatów w Supraślu, gdzie planowane jest utworzenie muzeum Ikon, Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach, gmina Wasilków. Można również zwiedzać społeczne muzeum archeologiczne w Surażu oraz Izbę Regionalną w Studziankach, posiadającą zbiory etnograficzne. Zwyczaje i obrzędy ludowe podtrzymywane są przez 22 zespoły folklorystyczne działające przy terenowych ośrodkach kultury. Na terenie powiatu przetrwało wiele dziedzin sztuki ludowej, takich jak: kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba w drewnie i metalu czy koronkarstwo. W okolicach Czarnej Wsi Kościelnej wytyczony został Szlak Rękodzieła Ludowego.

Gminy powiatu białostockiego, oprócz wypoczynku i rekreacji oferują tereny pod budownictwo letniskowe, usługi turystyczne i związane z obsługą przejść granicznych, powierzchnie magazynowe, hale produkcyjne, tereny pod lokalizację przetwórstwa rolno-spożywczego.

Rozpoczęto współpracę z regionami:

  • Województwo Grodzieńskie (Białoruś)
  • Województwo Alituskie (Litwa)
  • Region Kantabria (Hiszpania)
  • Region Kalabria (Włochy)
  • Gmina  Bresse Bourguignonne (Francja)

 

 


Pałacyk Hetmana - Choroszcz, fot. Jakub Borowski


Krajobraz wsi Niemczyn, fot. Andrzej KudlewskiRzeka Narew

Informacje i zdjęcia na stronie pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku

facebook