Dodana: 12 luty 2004 10:28

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:28

Powiat Moniecki


POWIAT TRZECH PARKÓW...

Powiat Moniecki, w skład którego wchodzą miasta i gminy: Mońki, Goniądz, Knyszyn oraz gminy: Jasionówka, Jaświły, Krypno i Trzcianne - położony jest u zbiegu Biebrzy i Narwi, w centralnej części województwa podlaskiego.


Spływ Biebrzą

Krainę największych w Europie Środkowej bagien, lasu, czystego powietrza i unikatowej przyrody zamieszkują gospodarni i życzliwi ludzie, kultywujący tradycje ludowe, regionalne zwyczaje, a jednocześnie dbający o rozwój i nowoczesność.

Włodzimierz Puchalski (1909 - 1979) wybitny polski przyrodnik, artysta fotografik, prekursor polskiego filmu przyrodniczego pisał: "Ziemie między Narwią a Bugiem mało mają sobie równych w naszej ojczyźnie. Jest tu pięknie o każdej porze roku. Uczulone na uroki krajobrazów oko odnajdzie w nich rzeczy zachwycające nawet pośród jesiennych mgieł i zimowej ciszy, najpiękniej jednak jest wiosną. Nieregularny bieg rzek, płynących polodowcowymi, zabagnionymi dolinami, gruba pokrywa śniegu i lodu powodują, że okolice, gdzie Biebrza wpada do Narwi, zamieniają się w ogromne rozlewiska.(...)"


Mońki - widok z wieży kościoła

Powiat Moniecki stanowi obszar o wyjątkowych walorach ekologicznych i krajobrazowych.

Ze wszech stron otaczają go cenne obiekty przyrodnicze: od zachodu pokaźne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park Narodowy, ze strony wschodniej w granicach powiatu leżą obrzeża Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, krańce południowe stanowią natomiast fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" i stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy - unikatowy na skalę europejską, jedyny w tej części kontynentu naturalny obszar bagienny jest najcenniejszym obiektem przyrodniczym powiatu Naturalny kompleks torfowisk - położony nad malowniczo meandrującą rzeką, posiada nadzwyczajne walory krajobrazowe, inspirujące nie tylko artystów, fotografików, malarzy, ale również spragnionych wrażeń turystów. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków fauny i flory.


Panorama Goniądza

Na bagnach - w zwężeniu doliny Biebrzy – mieści się Twierdza Osowiec (zwana polskim Verdun). Tworzą ją cztery forty zbudowane w latach 1882 - 1915.

Carskie umocnienia jako jedne z nielicznych oparły się natarciom wroga w czasie pierwszej wojny światowej i nie zostały nigdy zdobyte.

Turystom udostępniono do zwiedzania fort centralny - mieści się w nim również Muzeum Twierdzy.


Biebrza w Goniądzu

Od wieków życie ludzi na ziemi monieckiej wpisane było w rytm przyrody, a bogata przeszłość historyczna, wpływy kultury polskiej, litewskiej, ruskiej, pruskiej, jaćwingowskiej oraz żydowskiej i żarliwa religijność - ukształtowały niezwykle barwne dziedzictwo kulturowe...

Dlatego jeszcze dzisiaj można spotkać rolników pozyskujących torf opałowy z biebrzańskich bagien, rybaków płynących tradycyjnymi łodziami czy posługujących się tradycyjnymi metodami kosiarzy traw.


Pomnik Króla Zygmunta w Knyszynie

Oferując tradycyjną gościnność tutejszych mieszkańców zapraszamy wszystkich, którzy chcą odpocząć w ciszy i spokoju, powędrować ciekawymi szlakami przez bagienne bezdroża, zaobserwować niezwykłe zjawiska przyrodnicze.

Starostwo Powiatowe w Mońkach www.monki.pl
Biebrzański Park Narodowy www.biebrza.org.pl
Twierdza Osowiec www.twierdza.inter.org.pl
Goniądz www.goniadz.org.pl
Jasionówka www.jasionowka.pl
Jaświły www.jaswily.pl
Knyszyn www.knyszyn.pl
Mońki www.monki.um.pl
Trzcianne www.trzcianne.ug.pl

 

facebook