Dodana: 15 grudzień 2004 14:48

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2004 14:48

Roman Pruski

Przyrodnik, leśnik, fotograf, dziennikarz. Urodził się w Pustelni koło Sierakowa (Wielkopolska) w 1932 roku.  W 1953 roku ukończył technikum leśne w Goraju. W połowie lat sześćdziesiątych objął posadę leśniczego na Buraczaku, by  po reorganizacji zostać komendantem straży leśnej. Po kilku latach przeprowadził się do leśniczówki Przewalanka na północnym skraju Puszczy Knyszyńskiej. Był żonaty, miał dwójkę dzieci. Zmarł 3 maja 2003 roku.

Oprócz działalności zawodowej zajmował się fotografią przyrodniczą i reportażową, dziennikarstwem i poszukiwaniem śladów historii. Podsumowaniem dziennikarskiego dorobku jest wydana w 1998 książka „Tajemnice Puszczy Knyszyńskiej”. Swoje zdjęcia publikował w czasopismach: „Przyroda Polska”, „Poznajmy Las”, „Białostocczyzna”. Jego zamiłowanie do historii przejawiało się w  pieszych wędrówkach z wykrywaczem metalu.  Całe życie  był piewcą Puszczy Knyszyńskiej.  Z dziennikarską pasją obserwował życie ludzi ją zamieszkujących.

 W 2002 roku uhonorowany został nagrodą „Zielonego Liścia” - przyznawaną od 1993 roku osobom, które przyczyniły się do promowania  i realizacji programu ekorozwoju na obszarze Zielonych Płuc Polski. Oto uzasadnienie przyznania nagrody „Emerytowany leśnik, zarówno podczas pracy zawodowej jak i w okresie emerytalnym wszystkie swoje działania podporządkował jednej zasadzie: ochronić to, co naturalne, cenne przed zniszczeniem, niewłaściwym zagospodarowaniem. Najcenniejszym jego osiągnięciem jest Rezerwat Krzemianka, zlokalizowany w Puszczy Knyszyńskiej. Wiele lat i pracy trzeba było poświęcić na zebranie odpowiedniej ilości materiałów stanowiących przekonywujący dowód, iż ten fragment puszczy kryje w sobie cenny obiekt - kilkadziesiąt kopalń krzemienia z epoki brązu”.   Wspomniane kopalnie krzemienia, stanowiące jeden z najcenniejszych zabytków związanych z pradziejowym górnictwem odnalazł  Roman Pruski podczas jednej z wędrówek w 1991 roku.

 „Czasopis” 10/04, 12/04

 

 

facebook