Dodana: 12 luty 2004 10:29

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:29

Powiat Wysokomazowiecki

Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców:
   ok. 63 tys.
 
Powierzchnia: 1288 km2 z czego:

  • użytki rolne 986 km2
  • tereny leśne 239 km2
  • grunty zabudowane 44 km2
  • nieużytki 15 km2
  • pozostałe 4 km2

Starosta: Bogdan Zieliński
Przewodnicząca Rady:
Dorota Łapiak

Liczba radnych: 19

Radni:
1.  Dorota Łapiak
2.  Leszek Mężyński
3.  Marek Skarżyński
4.  Bogdan Zieliński
5.  Leszek Gruchała
6.  Ryszard Grodzki
7.  Krzysztof Krajewski
8.  Jerzy Pakieła
9.  Stefan Brzozowski
10. Stanisław Kryński
11. Waldemar Stanisław Kikolski
12. Stanisław Kuźmiński
13. Andrzej Lubowiecki
14. Krzysztof Radziszewski
15. Józef Andrzej Remisiewicz
16. Edward Sachajko
17. Cecylia Szmurło
18. Paweł Śliwowski
19. Józef Wyszyński

Adres urzędu:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a
18-200 Wysokie Mazowieckie   
tel. (086) 275 24 17, 477 02 00   
fax. (086) 275 31 53    
e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl   
www.wysokomazowiecki.pl 

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

  • Stypendia dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim, kwota dofinansowania 350 tys.. Okres realizacji od 1.08.2006 r. do 31.08.2007 r. Wysokość przyznanego stypendium dla jednego ucznia 100 zł. – na miesiąc.
  • Stypendia dla studentów zamieszkujących w powiecie wysokomazowieckim, kwota dofinansowania 36 tys. Okres realizacji od 2.10.2006 r. do 30.09.2007 r. Wysokość przyznanego stypendium dla jednego studenta 150 zł. – na miesiąc.
  • Budowa i urządzenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Nr projektu Z/2.20/III/3.5.1/156/05, wartość robót od początku budowy: 2 648 716,71 zł.

Planowane imprezy promocyjne:

  • Podlaskie Święto Chleba, 12.08.2007 r. Ciechanowiec;
  • Biesiada Miodowa 25-26.08.2007 r. Kurowo

 Narwiański Park Narodowy

Powiat wysokomazowiecki położony jest w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej pomiędzy doliną górnej Narwi a Podlaskim Przełomem Bugu.


Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu


Młyn wodny z XIX wieku

Po raz pierwszy powiat wysokomazowiecki zaistniał w 1866 r. z miastami Ciechanowiec, Sokoły, Tykocin i Mazowieck oraz gminami Chojane, Dzięciel, Jabłonka, Klukowo, Kowalewszczyzna, Piekuty, Piszczaty, Poświętne Stelmachowo, Szepietowo i Truskolasy. Na przełomie wieków powiat zamieszkiwało około 83 tys. mieszkańców. W okresie międzywojennym w powiecie wysokomazowieckim było 9 gmin: Klukowo, Kowalewszczyzna, Piekuty, Piszczaty, Poświętne, Sokoły, Stelmachowo, Szepietowo i Wysokie Mazowieckie. W 1927 r. do powiatu włączono gminę Dmochy Glinki. Podział ten został utrzymany po wojnie. W 1954 r. utworzono powiat łapski z obecnych gmin: Łapy, Poświętne, Sokoły a w 1957 r. do powiatu białostockiego przemieszczono obecną gminę Tykocin. Dalsze zmiany granic powiatu trwały do likwidacji powiatów w 1975 r. Obecny powiat wysokomazowiecki istniejący od 1 stycznia 1999 r. to miasto Wysokie Mazowieckie, miasto i gmina Ciechanowiec oraz osiem gmin wiejskich.


Narwiański Park Narodowy

Powiat wysokomazowiecki jest regionem typowo rolniczym. Mieszkańcy powiatu to głównie ludność wiejska utrzymująca się z pracy we własnych gospodarstwach. Poza rolnictwem pracuje w powiecie 7,2 tys. osób. W roku 1999 Urząd Pracy zarejestrował 3073 osób bezrobotnych. Na terenie powiatu działa 2,9 tys. podmiotów gospodarczych.


„Zajazd Wyskomazowiecki – szlachty historia na żywo”


„Zajazd Wyskomazowiecki – szlachty historia na żywo”

Powiat wysokomazowiecki to niekwestionowana stolica polskiego zaścianka. Kultywowanie tradycji to próba przypomnienia tego co zapomniane, pokazania tego co ciekawe, ocalenia tego co ważne. Dlatego też na tej ziemi podjęta została inicjatywa zorganizowania przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowego „Zajazd Wyskomazowiecki – szlachty historia na żywo”, na którym przedstawiana jest historia polskiego zaścianka szlacheckiego. W latach 2005 i 2006 impreza odbywała się przez dwa dni, w dwu różnych miejscach. Pierwszy dzień w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie nad Narwią, drugi dzień w siedzibie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Od 2007 r. impreza ma charakter jednodniowy i odbywa się na terenie Muzeum Rolnictwa.


„Zajazd Wyskomazowiecki – szlachty historia na żywo”


„Zajazd Wyskomazowiecki – szlachty historia na żywo”

facebook