Dodana: 12 luty 2004 10:28

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:28

Powiat Kolneński

Przez pięć wieków Powiat Kolneński pojawiał się kilkakrotnie na mapie Polski, w zależności od wprowadzanych zmian administracyjnych związanych z historią tej ziemi.

Pierwszy raz Kolno pełniło funkcję miasta powiatowego w XV wieku. Było ośrodkiem administracyjnym i handlowym, aż do rozbiorów. Po utworzeniu Królestwa Polskiego powstał w Guberni Łomżyńskiej Powiat Kolneński. Jego obszar w 1867 r. obejmował 1529 km2 z gminami: Czerwone, Turośl, Łyse, Gawrychy, Kubra, Mały Płock, Rogienice, Stawisk!, Jedwabne.

W 1919r. utworzono Starostwo Kolneńskie. W 1924 r. Kolno administrowało ośmioma gminami wiejskimi: Turośl, Czerwone, Gawrychy, Łyse, Mały Płock, Przytuły, Rogienice, Stawiski oraz trzema gminami miejskimi: Kolno, Jedwabne i Stawiski. Rozwiązanie powiatu nastąpiło w 1932 r.

Rozporządzenie RM z 6 kwietnia 1948 r. umożliwiło reaktywowanie powiatu kolneńskiego o powierzchni 911 km2 z siedzibą w Kolnie.

Z dniem 31 maja 1975r. - w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski zlikwidowano Powiat Kolneński, który obejmował wówczas powierzchnię 1308 km2 i liczył 53 078 mieszkańców.

O dzisiejszym losie tej ziemi zadecydowała reforma administracyjna kraju realizowana od l stycznia 1999 r., która po raz kolejny powołała do życia Powiat Kolneński z siedzibą w Kolnie, w nowo utworzonym województwie podlaskim. Siedziba ponownie przypadła miastu Kolno, a w skład powiatu weszły Gminy: Grabowo, Mały Płock, Kolno, Turośl oraz Miasta Kolno i Stawiski.


Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców: 40388
 
Powierzchnia: 939,73km2
 
Starosta: Henryk Duda

Przewodniczący Rady: Józef Stanisław Szymanowski
 
Liczba radnych: 17

Radni:
1.  Al-Murtatha Abdulwahab     
2.  Barszczewski Jan
3.  Duda Henryk
4.  Kisiel Zofia
5.  Ksepka Stefan                     
6.  Kownacki Tadeusz          
7.  Lutrzykowski Jan
8.  Mieczkowski Andrzej       
9.  Niedźwiecki Robert       
10. Niesłuchowski Marian
11. Rybka Jerzy             
12. Szczech Grzegorz
13. Szymanowski Józef Stanisław    
14. Szymański Zdzisław         
15. Wiszowaty Stanisław
16. Wszeborowska –Wyrwas Hanna
17. Zacharzewski Wiesław
 
Adres urzędu:
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno 
tel. (086) 278 24 29, fax. (086) 278 20 92   
e-mail: powiatkolno@home.pl    
www.powiatkolno.home.pl



Teren powiatu graniczy od zachodu z Puszczą Kurpiowską, a od północy z Puszczą Piską, jest włączony do obszaru "Zielonych Płuc Polski", co ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska. Przez powiat przebiega szlak turystyki samochodowej, łączący Polskę centralną z Pojezierzem Mazurskim.

Brak uciążliwego przemysłu, czyste środowisko, duże zwarte kompleksy leśne w otoczeniu i walory krajobrazowe podnoszą atrakcyjność powiatu i stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju produkcji ekologicznie czystej i zdrowej żywności. Duże rezerwy w postaci różnego rodzaju obiektów gospodarczych i terenów do zagospodarowania dają podstawy do rozwoju przemysłu.

Podstawą gospodarki powiatu jest produkcja rolnicza w tym produkcja najwyższej jakości mleka. Może nie każdy wie, ale mleko "Łaciate" w znacznej części pochodzi z tereniu Powiatu Kolneńskiego. Zakład "Kurpianka" w Kolnie słynie zaś ze znakomitej jakości produkowanych tu serów żółtych.

Do odwiedzenia naszego powiatu zachęcają czyste wody, w tym przepiękna rzeka Pisa, z dużą różnorodnością ryb oraz bogate tradycje kulturowe, z piękną - ciągle żywą - gwarą kurpiowską.


Pływalnia Miejska w Kolnie

Pływalnia Miejska w Kolnie

Park Dworski w Grabowie

Park Dworski w Grabowie

Stawiski - droga do wsi Dzierzbia

Stawiski - droga do wsi Dzierzbia

facebook