Dodana: 12 luty 2004 10:26

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:26

Powiat Zambrowski

Podstawowe dane:

Powierzchnia:
733 km2
Liczba mieszkańców: 44 681
Powierzchnia lasów: 19 514,5 ha
Liczba wsi, osad, kolonii: 162
Liczba gmin: 5


Starosta Zambrowski: Stanisław Krajewski


Przewodniczący Rady: Józef  Dąbrowski


Zarząd Powiatu

1. Stanisław Krajewski - Przewodniczący
2. Stanisław Rykaczewski
3. Robert Maciej Rosiak
4. Marek Krajewski
5. Marek Niewiński

Rada Powiatu:

1. Józef Dąbrowski - Przewodniczący Rady
2. Henryk Jaworowski - Wiceprzewodniczący Rady
3. Agnieszka Brulińska
4. Krzysztof Czajkowski
5. Mieczysław Leszek Gliński
6. Zbigniew Teofil Jach
7. Eugeniusz Kaczyński
8. Marek Krajewski
9. Stefan Krajewski
10. Edward Lipiński
11. Andrzej Mioduszewski
12. Marek Niewiński
13. Krzysztof Rokicki
14. Robert Maciej Rosiak
15. Stanisław Rykaczewski
16. Bogusława Wiśniewska
17. Andrzej Bałazy

Adres Urzędu:

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3
tel. (86) 271 24 18, 271 32 96
fax. (86) 271 20 92

e-mail: starosta@powiatzambrowski.com
www.powiatzambrowski.com


Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 06 69
e-mail: pcprzambrow@wp.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
Al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
tel. (86) 271 34 89
e-mail: dzzambrow@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 21 78
e-mail: ppp@zambrow.org

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 27 08; fax. 271 26 21
e-mail: lokonarski@lokonarski.zambrow.edu.pl
sekretar@lokonarski.zambrow.edu.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Zambrowie
ul. Al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 23 50
e-mail: zs1rowecki@neostrada.pl

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
ul. Al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 10 51; fax. 271 10 51
e-mail: zsazambrow@op.pl

Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie
ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 26 34
e-mail: bursa@poczta.onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
Długobórz I Nr 5, 18-301 Zambrów
tel. (86) 271 84 16
e-mail: sosw11@poczta.onet.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 32 30
e-mail: pzd.zambrow@wp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 46 97
e-mail: sekretariat@pupzambrow.pl

Ośrodek Wsparcia
ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 03 32

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Al. Woj. Pol. 4a, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 33 33
e-mail: kpp.zambrow@zambrow.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
ul. Sadowa 4, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 31 81
e-mail: kppspza@straz.bialystok.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 26 56

Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa 50
tel. (86) 271 22 14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
tel. (86) 271 24 18
e-mail: pinbzambrow@vp.pl


 
Charakterystyka powiatu:

Powiat Zambrów położony jest w środkowo - zachodniej części województwa podlaskiego, pod względem geograficznym są to obszary leżące na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej.
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej w powiecie Zambrów wynosi 457km., kanalizacyjnej - 49,4km., cieplnej - 22,9km., zaś rozdzielczej sieci gazowej - 52,9km. W powiecie funkcjonują 4 biologiczne oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 7159 m3/dobę. W powiecie funkcjonują 23 szkoły podstawowe, 6 gimnazjów, 19 szkół średnich. Do szkół uczęszcza łącznie 9 tys. uczniów.
W powiecie zambrowskim funkcjonują 3172 podmioty gospodarcze, z czego 127 należy do publicznego sektora własności, natomiast 3045 znajduje się w rękach prywatnych. Dominują małe i średnie zakłady handlowo - usługowe. Szansą dla powiatu może być rozwój turystyki i agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego.

Tracz nurogęś - samica z małymi
Tracz nurogęś - samica z młodymi


Atrakcje przyrodnicze:

Rezerwaty przyrody w powiecie Zambrów:

  • Bagno Wizna I - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska niskiego ze stanowiskiem rzadkich roślin.
  • Bagno Wizna II - powstał w 1967 roku, jest to rezerwat torfowiskowy, powołano go w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin.
  • Grabówka - powstał w 1996 roku, rezerwat leśny zachowany w celu ochrony wielogatunkowego lasu liściastego o wysokim stopniu naturalności.


    Dąb
  • Dębowe góry - powstał w 2001 roku, jest to rezerwat leśny utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym znajdującej się tam dąbrowy świetlistej z dębem bezszypułkowym.

Zabytki:

  • Poryte Jabłoń - Dwór Woyczyńskich, neorenesansowy, zbudowany po 1860r., oparty na wzorcowym projekcie siedziby ziemiańskiej Henryka Marconiego z 1860r.; nieregularny, parterowy, częściowo piętrowy.
  • Rutki - Kossaki - Kościół pierwotnie w tradycji gotyckiej, zbudowany w latach 1568-98, wielokrotnie przekształcany m.in. w 1863 r. (dobudowa naw bocznych i nowa fasada); bazylikowy z klasycystyczną fasadą.
  • Tabędz - Kościół barokowy, drewniany o konstrukcji zrębowej, zbudowany w 1776 r., przeniesiony z Puchał w 1937 r.; trójnawowy.
  • Zambrów - Kościół w stylu arkadkowym, zbudowany w latach 1874-79, bazylika transeptowa z dwuwieżową fasadą.


Środowisko życia bobrów - okolice wsi Polki

Baza noclegowa w powiecie zambrowskim:
Powiat Zambrowski, znany ze swojej gościnności oferuje przyjezdnym wiele pensjonatów agroturystycznych o najróżniejszych standardach, które powinny zadowolić nawet najbardziej wymagającego turystę przyjeżdżającego na wczasy. O miejsce jest łatwo nawet w środku sezonu (w tym wakacji), gdyż powiat Zambrowski wciąż jest mało popularny wśród turystów odwiedzających Podlasie.


Biały Grąd nad BiebrząOkolice Dłuboborza

 


Okolice ZambrowaCzerwony Bór


Rosiczka


Ślady bobrów - okolice wsi Cieciorki


Czapla Siwa nad Narwią


Biały Grąd nad Biebrzą
facebook