Dodana: 6 lipiec 2007 12:59

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2007 12:59

Barbara Pacholska

Urodziła się 22.10.1952  r. w Adamowie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Barbara Pacholska od najmłodszych lat związana jest z działalnością kulturalną. Społeczną pracę rozpoczęła w klubie RUCH we wsi Sokole, organizując tak nowatorskie na tamte czasy wydarzenia, jak: „Teatr przy kawie”, spotkania z filmem, z X – Muzą, konkurs „Korzenie”. Od 1978 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, od 1990 roku – na stanowisku zastępcy dyrektora.

Ponad 30 lat społecznie i zawodowo związana jest z upowszechnianiem i organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Białegostoku i województwa. W sposób szczególny zajmuje sie pilęgnowaniem i ochroną tradycji, obrzędów i zwyczajów w województwei podlaskim. Animator i rzecznik spraw kultury. Jak mało kto zna dobrze placówki kultury, pracowników, działaczy oraz amatorskie zespoły artystyczne w całym województwie. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują jej działania promujące i upowszechniające uczestnictwo w różnych formach działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Wspomaga młodych twórców, umożliwiając im prezentację ich prac plastycznych, literackich czy też teatralnych. Jest inicjatorką  wielu przedsięwzięć mających na celu aktywizację środowisk lokalnych na rzecz ich promocji i rozwoju. Należą do nich np.: konkurs „Na najlepszy wiejski klub kultury”, konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną ph „Ze znakiem lokalności”, wojewódzka edycja konkursu ”Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego”. Ponadto organizuje od wielu lat spotkania regionalnych towarzystw kultury, które mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie  promocji walorów historyczno-kulturowych ”małych ojczyzn”, wzajemne poznawanie się, nawiązywanie kontaktów i współpracy.

Serdeczną opieką otacza twórców ludowych działających na terenie woj. podlaskiego (opiekun Oddziału Białostockiego  Stowarzyszenia Twórców Ludowych), a także poetów amatorów. Organizuje trzy razy w roku poetyckie biesiady pozwalające poetom amatorom na doskonalenie swoich umiejętności twórczych, redaguje i wydaje im tomiki poetyckie, organizuje i prowadzi promocje wydawnictw poetyckich. Jest także jednym z czterech współzałożycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku i jego członkiem honorowym.

Dzięki jej staraniom od 13 lat wykłady na UTW dodatkowo uzupełniane są o koncerty tematycznie związane z treścią wykładów. Wszystkie prezentacje artystyczne, (a było ich ponad 220) to prawie samodzielne koncerty świadczone przez chóry, zespoły i solistów nieodpłatnie. Jest autorką scenariuszy wielu wydarzeń jubileuszowych zespołów artystycznych i instytucji; lubiana i szanowana została „matką chrzestną” kilkunastu zespołów artystycznych.

Barbarę Pacholską, za działania związane z integracją kultury województwa podlaskiego, uhonorowano nagrodą i medalem Zygmunta Glogera (2000 r.) oraz Dyplomem Honorowym Ministra Kultury (2001 r.). Została także odznaczona m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (1984), Odznaką ”Zasłużony Działacz Kultury” (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (2002) i Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006).

 

Opracował: Krzysztof Krajewski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook