Dodana: 17 grudzień 2004 13:48

Zmodyfikowana: 17 grudzień 2004 13:48

Stanisław Stankiewicz

Urodzony 3 czerwca 1943 r. (Dominów - Lublin). Wykształcenie wyższe (Uniwersytet Warszawski). Z zawodu dziennikarz, redaktor naczelny RROM PO DROM. RROM P-O DROM, przedstawiający się jako pierwsze w Polsce pismo Romów-Cyganów (wydawany od 1990 roku w Białymstoku). Czasopismo jest wydawane częściowo w języku romskim a częściowo po polsku. Stara się poruszać najbardziej istotne kwestie i problemy związane z życiem i działalnością społeczności romskiej, w kraju i za granicą. Zajmuje się między innymi problematyką asymilacji Romów oraz zachowywania romskich tradycji i kultury. Stara się przełamywać istniejące podziały i uprzedzenia.
Stankiewicz ukończył kursy i szkolenia: 1993 kurs dla dziennikarzy i liderów romskich (Finlandii) 1994 r.; kurs języka angielskiego (Szwajcaria) 1996 r.; studia nad nową metodą nauczania języków, praca nad adaptacją tej metody nauczania języków, do nauki języka romskiego, opracowanie materiałów (Institute News Learn w Lichtenstein).
Pełnione funkcje: 1986 członek prezydium IRU i Romano Jekhipen w Paryżu od 1990 r. do chwili obecnej; viceprezydent Iternational Romani Union od 1990 r.; członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; 1992-96 dyrektor program w Soros Roma Fundation (Szwajcaria); przewodniczy Council of Polish Roma; od 2000 r. przedstawiciel IRU w ONZ; członek Międzynarodowej Grupy Mediacyjnej - Roma and Siti Contact Point przy Office Democratic Institutions and Human Rights.

facebook