Dodana: 29 grudzień 2004 12:01

Zmodyfikowana: 29 grudzień 2004 12:01

Jerzy Plutowicz

Urodził się 30 stycznia 1947 r. w Bielsku Podlaskim, poeta. Ukończył filologię rosyjską na UW. Mieszka w Białymstoku. Rok 1967 to poetycki debiut na łamach "Współczesności". Potem jego wiersze ukazywały się m.in. w "Poezji", "Twórczości", "Kulturze". Pierwszy tom poetycki "Niegdyś to znaczy nigdy" ukazał się w 1975 r. Następnie wydał zbiory poezji: "Zasłyszane do końca" (1981), "Pusty zegar" (1987), "Motyl i kamień" (1992), "Rzeka. Cienie na wodzie" (1996), "Kotlina. Wybór wierszy" (1997), "Zapomniana wojna (Okno na sad)" (2000). Zajmuje się też tłumaczeniem, przełożył m.in. powieści Sokrata Janowicza, Bazylego Pietruczuka.

O sobie autor "Kotliny" mówi, że interesuje go "poezja między żywiołem a ładem", poezja, co do której przyszłości jest umiarkowanym optymistą wierząc, że "nie zginie, nawet jeśli jest mało czytana".
Laureat Nagrody Literackiej im. W. Kazaneckiego w roku 2002.

www.um.bialystok.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook