Dodana: 12 luty 2004 10:36

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2020 18:08

Powiat Sokólski

Herb powiatu sokólskiego    Starosta Sokólski – Piotr Rećko

    Starostwo Powiatowe w Sokółce

    ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

    tel. 85 711 08 11, fax: 85 711 20 08

    e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

    link do strony internetowej starostwa

Powiat sokólski leży we wschodniej części Województwa Podlaskiego. Jego obszar wynosi 2054km 2 i jest drugim co do wielkości powiatem w naszym województwie (pow. 2,054 tys. km2). Największym miastem, stolicą Powiatu i siedzibą władz jest Sokółka. Powiat obejmuje 10 gmin: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo. Każda z nich posiada zróżnicowany potencjał gospodarczy i różne warunki naturalne.

Budynek Starostwa Sokólskiego

Niezaprzeczalnym atutem powiatu jest fakt, iż leży on w czystym ekologicznie obszarze Zielonych Płuc Polski, posiada dogodne warunki dla rozwoju turystyki. Aż 24% jego powierzchni zajmują lasy i grunty leśne. Głównym kompleksem leśnym jest Puszcza Knyszyńska, a w niej warte uwagi: Jesionowe Góry  – Starodrzew Szyndzielski oraz z ostoją bobra – Wielki Las i Nietupa. Na północ od Puszczy Knyszyńskiej w dorzeczu Biebrzy znajduje się Biebrzański Park Narodowy z charakterystycznymi bagnami. Obok parku rozciągają się Wzgórza Sokólskie, które pojezierny wygląd również zawdzięczają zlodowaceniu sprzed 1300 lat.

Powiat to także strategiczne położenie komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym. Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe oraz bogata historia obecne są w architekturze, obyczajach, sztuce, a także życiu codziennym mieszkańców.

Odwiedzając Powiat Sokólski warto obejrzeć zabytki architektury sakralnej, warto zwiedzić unikatowe obiekty Szlaku Tatarskiego, zobaczyć Szlak Rękodzieła Ludowego wraz z „Krainą Wątku i Osnowy” (gminy: Janów i Korycin) śladem twórczyń tkaniny dwuosnowowej oraz podążać tropem Szlaku Dywizji Górskiej gen. bryg. Andrzeja Galicy.

Miejsca warte odwiedzenia:

 • Wiatraki holenderskie: Dąbrowa Białostocka, Kamienna Stara, Białousy, Marchelówka, Aulakowszczyzna, Szaciłówka.
 • Wiatraki typu sokólskiego: Minkowice, Szczęsnowicze.
 • Jaczno - Cerkiew parafialna pw. św. Proroka Eliasza
 • Kamienna Stara - Kościół pw. św. Anny
 • Różanystok - Bazylika pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 • Fragment tzw. Linii Mołotowa
 • Janów - Kościół parafialny pw. św. Jerzego
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko: Aulakowszczyzna i Milewszczyzna, Grodzisk, Jatwieź Duża, Laudańszczyzna
 • Młyn wodny: Romaszkówka, Rudka.
 • Meczet i Mizar: Kruszyniany i Bohoniki.
 • Krynki - Wielka Synagoga, Synagoga zw. chasydzką, Synagoga kaukaska.
 • Stara Grzybowszczyzna - Cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 • Klimówka - Kościół pw. Świętej Trójcy i św. Dominika.
 • Kuźnica - Kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej.
 • Założenie dworskie: Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Tołoczki Małe, Tołoczki Wielkie, Makowlany.
 • Pawłowicze - Założenie pałacowe.
 • Majewo - Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza.
 • Siderka - Kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej.
 • Sidra. Zespół kościoła pw. Świętej Trójcy, zbór kalwiński – ruiny. 
 • Zalesie - Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia.
 • Sokolany - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego.
 • Sokółka - Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, Cerkiew pw. Aleksandra Newskiego.
 • Cmentarzysko: Harkawicze. Knyszewicze.
 • Szudziałowo - Kościół pw. św. Wincentego Ferrariusza i św. Bartłomieja Apostoła.
 • Samogród - Cerkiew pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Widok Sokółki z lotu ptaka. Na pierwszym planie cerkiew.

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Sokółce

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook