Dodana: 12 lipiec 2005 09:53

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2005 09:53

Włodzimierz Pawluczuk

Urodzony w 1934 roku, socjolog i religioznawca, badacz kultury ludowej, publicysta i pisarz, od 1997 roku jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku.

Opublikował m.in. Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej (1972), Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną (1978), Potoczność i transcendencja (1994), Ukraina -- polityka i mistyka (1998). Jest także autorem głośnej książki Wierszalin. Reportaż o końcu świata (1983), która stała się inspiracją wielu spektakli teatralnych oraz filmu Krzysztofa Wojciechowskiego Historia o proroku Eliaszu z Wierszalina.


Włodzimierz Pawluczuk jest laureatem nagrody literackiej prezydenta Białegostoku imienia Wiesława Kazaneckiego. Otrzymał ją za książkę "Judasz". W opinii jej członków to książka: "nie tylko literata ale erudyty i filozofa, któremu nie są obce meandry ludzkiego poszukiwania mądrego życia". "Judasz" to również "znakomity styl narracji, krystalicznie czysty i barwny".

facebook