Dodana: 7 luty 2005 12:25

Zmodyfikowana: 7 luty 2005 12:25

Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka urodziła się w 1956 roku w Kolnie. Jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Od 2003 roku profesor prawa administracyjnego i nauki administracji publicznej.

Jej życie zawodowe od początku związane było z białostockim środowiskiem akademickim. Na Uniwersytecie w Białymstoku pracuje od ukończenia studiów, tj. od 1978 roku. Początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta, a wreszcie - od 1996 roku - profesora.
Od marca 1998 r. jest Rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, wybranym w 2002 roku na kolejną, trzecią kadencję. Od października 2003 r. kieruje Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od października 2002 r. również Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze.

Jest członkiem Transparency International Polska oraz Amnesty International. Została laureatką Nagrody "Serce za serce" przyznaną przez Stowarzyszenie MONAR.
Barbara Kudrycka jest stypendystką m.in. NATO w latach 1995 – 1997, German Marshall Found, Stypendium w Local Democracy in Poland, Rutgers University, New Brunswick, USA (1993) czy British Council w School of Public Policy, Birmingham University, Wielka Brytania, (1994).

Prof. Kudrycka była inicjatorem i recenzentem "Kodeksu Etyki" przygotowywanego w latach 1997-1998 dla parlamentarzystów RP, przewodniczyła komisji ds. opracowania projektu "Kodeksu Etyki Służby Cywilnej" w latach 2001-2002, powołanej przez szefa Służby Cywilnej.

Jest autorką 17 opinii prawnych do aktów przygotowywanych przez Rząd i Sejm RP, a w szczególności dotyczących statusu służby cywilnej, pracowników samorządowych, rozwiązań antykorupcyjnych, a także jawności działania organów publicznych.

Obecnie pełni funkcje: Członka Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej UNDESA, ONZ (ECOSOC) z siedzibą w Nowym Jorku, na lata 2002 – 2006, Członka Zarządu Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (European Group of Public Administration -EGPA) z siedzibą w Brukseli na lata 2002 – 2005,  Vice-Przewodniczącej i Dyrektora Generalnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP),Członka Międzynarodowego Instytutu Administracji Publicznej (IIAS) oraz Międzynarodowej Organizacji Uczelni i Instytucji Administracji Publicznej (IIASIA).

Od 2004 roku prof Barbara Kudrycka jest posłem Parlamentu Europejskiego.

facebook