Dodana: 15 grudzień 2004 13:59

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2004 13:59

Simona Kossak

Profesor Simona Gabriela Kossak  - biolog z wykształcenia, leśnik z zamiłowania. Urodziła się w Krakowie w znanej artystycznej rodzinie, wychowała w Kossakówce. Jest córką Jerzego, wnuczką Wojciecha, prawnuczką Juliusza – trzech malarzy rozmiłowanych w koniach, ojczystym krajobrazie, polskiej historii. Jest siostrzenicą Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Magdaleny Samozwaniec.

Od 33 lat mieszka w Puszczy Białowieskiej w starej leśniczówce „Dziedzinka”. Jak sama mówi: podziękowaniem za te szczęśliwe lata „u Pana Boga za piecem” jest jej książka „Saga Puszczy Białowieskiej” (2001 r.).

Po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność psychologia zwierząt)  Simona Kossak przyjechała do Białowieży. Początkowo  pracowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN, a od 1975 r. do dziś zatrudniona jest w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL. Stopień doktora nauk leśnych nadała jej w 1980 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. W 1991 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk leśnych. Od stycznia 2003 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Lasów Naturalnych.

Dorobek twórczy prof. Kossak to ponad 150 oryginalnych opracowań naukowych, artykułów popularno-naukowych, niepublikowanych dokumentacji naukowych oraz trzy książki („Opowiadania o ziołach i zwierzętach”, „Wilk – zabójca zwierząt gospodarskich ?”, „Saga Puszczy Białowieskiej”). Jej działalność ma charakter interdyscyplinarny, zawiera wiele nurtów współczesnych badań przyrodniczych, związanych z ochroną przyrody. Na szczególną uwagę zasługują jej prace z zakresu ekologii behawioralnej ssaków łownych i chronionych, bytujących w środowisku leśnym. Od szeregu lat metodami naukowymi monitoruje liczebność oraz skład populacji ssaków łownych i chronionych w Puszczy Białowieskiej, pomaga leśnikom w racjonalnym zarządzaniu zwierzostanem i ochronie gatunków rzadkich.

Publikuje artykuły informacyjno-edukacyjne oraz popularyzujące problemy ochrony przyrody. Codzienne (od 2001 r.) można usłyszeć jej audycje w Radiu Białystok, poświęcone popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej. Realizuje także autorskie filmy przyrodnicze, prezentowane na ogólnopolskich międzynarodowych konkursach. Filmy te autorka nieodpłatnie przekazuje młodzieżowym ośrodkom edukacji ekologicznej, domom opieki społecznej i osobom prywatnym.

Prof. Kossak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, Rady Naukowej IBL,  Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku, wchodzi też w skład Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Białowieska. Jest wiceprzewodniczącą Rady Białowieskiego Parku Narodowego. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym Wydawnictw IBL

W 2000 r. prof. Kossak została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi.

Od 2002 r. prowadzi zajęcia z ekologii i ekofilozofii na zamiejscowym Wydziale Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

W 2003 r. za działania na rzecz przyrody otrzymała medal im. Wiktora Godlewskiego.

Od 2001 r. codziennych audycji prof. Simony Kossak możemy słuchać w Radiu Białystok i w kilku innych radiostacjach. Za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na antenie radiowej została niedawno uhonorowana nagrodą Osobowość Radiowa Roku 2003 r. przez Radio Gdańsk.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook