Dodana: 28 sierpień 2007 12:55

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2020 11:54

Powiat Suwalski

Herb powiatu augustowskiego    Starosta Suwalski – Witold Kowalewski

    Starostwo Powiatowe w Suwalkach

    ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

    tel. 87 565 92 00, fax: 87 566 47 18

    e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl

    link do strony internetowej starostwa

Powiat suwalski, położony jest na północno - wschodnim krańcu kraju, w województwie podlaskim. Jest jednym z 17 powiatów tego województwa. Terytorialnie obejmuje dziewięć gmin wiejskich: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka - Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny o łącznej powierzchni 1307 km 2.
Fragment pałacu w Dowspudzie
Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). W związku z takim usytuowaniem geograficznym w pobliżu powiatu suwalskiego znajdują się trzy przejścia graniczne: w Gołdapi, Ogrodnikach, Trakiszkach, na jego terenie zaś położone jest przejście graniczne w Budzisku.
Powiat suwalski zamieszkuje 36,2 tysięcy ludzi, co stanowi 3% mieszkańców województwa podlaskiego. Na 1 km2 zamieszkuje średnio 27 osób.
Obszar powiatu suwalskiego wyróżnia się w sposób istotny od pozostałej części województwa. Na jego odrębność składa się ok. niezwykła różnorodność krajobrazu, właściwości klimatu i świata przyrody, historia osadnictwa i rozwój gospodarczy, a nawet skład etniczny i narodowościowy mieszkańców. Ziemię suwalską cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar powiatu suwalskiego stopniowo wznosi się od ok. 120 m n.p.m. na południu, do ok. 300 m n.p.m. na północy powiatu. Jest to kraina kontrastów i niezwykłego nagromadzenia przeróżnych form polodowcowej rzeźby terenu.
Główne atrakcje Powiatu Suwalskiego:
  • Zespół poklasztorny zakonu kamedułów nad jeziorem Wigry.
  • Pozostałości XIX-w. pałacu hrabiego Ludwika Michała Paca w Dowspudzie (gm. Raczki).
  • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą.
  • Góra Zamkowa w Szurpiłach.
  • Cisowa Góra w Gulbieniszkach.
  • Najgłębsze jezioro w Polsce - Rezerwat "Jezioro Hańcza".
  • Wigierska Kolej Wąskotorowa.
  • Cmentarzysko Jaćwingów w podsuwalskiej wsi Szwajcaria.

Pomnik -trójstyk granic w Bolciach w zimowej scenerii. Na drugim planie drzewa pokryte śniegiem

źródło/fot.: Starostwo Powiatowe w Suwalkach

oprac. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook