Dodana: 12 luty 2004 10:35

Zmodyfikowana: 12 luty 2004 10:35

Powiat Hajnowski

I kadencja Rady Powiatu (1999-2002)

Dnia 11 października 1998r. odbyły się wybory do Rady Powiatu. Do Rady Powiatu Hajnowskiego weszło 24 radnych.
W dniu 1 stycznia 1999r. został powołany powiat hajnowski. Siedzibą powiatu jest miasto Hajnówka. W granicach powiatu znajduje się 9 gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Hajnówka - miasto, Kleszczele - gmina i miasto, Narew i Narewka.

6 listopada 1998 r.

 • wybór Przewodniczącego Rady Powiatu: Olga Rygorowicz,
 • wybór Starosty Hajnowskiego: Włodzimierz Pietroczuk,
 • wybór Wicestarosty: Jerzy Sirak,
 • wybór członków Zarządu Powiatu Hajnowskiego: Jan Iwaniuk, Włodzimierz Pietruczuk, Grzegorz Tomaszuk, Eugeniusz Wołkowycki.

29 stycznia 1999 r.

 • powołanie stałych komisji Rady Powiatu:
  1. Komisja ds. przestrzegania prawa i porządku publicznego
  2. Komisja ds. rozwoju społeczno - gospodarczego i budżetu
  3. Komisja ds. zdrowia, oświaty, kultury, sportu, turystyki i spraw socjalnych
  4. Komisja ds. rolnictwa, komunikacji, ochrony środowiska i zasobów naturalnych
 • powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

29 stycznia 1999 r.

 • Powiat Hajnowski przystąpił do Związku Powiatów Polskich.

30 października 2000 r.

 • została przyjęta Strategia zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2015 roku.

II kadencja Rady Powiatu (2002-2006)

Dnia 27 października 2002r. odbyły się wybory do Rady Powiatu. Do Rady Powiatu Hajnowskiego weszło 17 radnych.

15 listopada 2002 r.

 • wybór Przewodniczącego Rady Powiatu: Mikołaj Michaluk,
 • wybór Starosty Powiatu Hajnowskiego: Włodzimierz Pietroczuk.

27 listopada 2002 r.

 • wybór Wicestarosty Powiatu Hajnowskiego: Jerzy Sirak,
 • wybór członków Zarządu Powiatu Hajnowskiego: Mikołaj Aleksiuk, Jan Sawicz, Eugeniusz Wołkowycki,
 • powołanie stałych komisji Rady Powiatu. Powołano 3 komisje:
  1. Komisja Budżetu
  2. Komisja Spraw Społecznych
  3. Komisja Rozwoju Gospodarczego
 • powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców: 50,2 tys.
 
Powierzchnia: 162 365 ha
 
Starosta: Włodzimierz Pietroczuk

 


Powiat Hajnowski zajmuje obszar południowo-wschodniej części województwa podlaskiego - niezwykle malowniczy teren najzdrowszego ekologicznie obszaru "Zielonych Płuc Polski". W dwóch miastach: Hajnówka i Kleszczele oraz w 242 miejscowościach wiejskich zamieszkuje ok. 50 tys. osób. Na powierzchni 1624 km2 znajduje się dziewięć gmin: miejska Hajnówka, miejsko-wiejska Kleszczele oraz wiejskie - Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka. Wszystkie gminy są członkami międzynarodowego zrzeszenia Euroregion "Puszcza Białowieska".

Najważniejszym niewątpliwie walorem jest Puszcza Białowieska z Białowieskim Parkiem Narodowym i dlatego też największą popularnością wśród turystów cieszą się obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, m.in. Muzeum Przyrodniczo - Leśne w Białowieży, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy, Obszar Ochrony Ścisłej, Obręb Ochrony Hwoźna.

Innymi ciekawymi obiektami są zabytki architektury drewnianej prezentowane w skansenach, m. in. w Białowieży, Nowym Berezowie i Budach. W tym regionie zachwyca miejscowa architektura, zarówno piękne prawosławne świątynie, jak i drewniane domy ozdobione misternymi rzeźbieniami. Ciekawą atrakcją turystyczną jest Kraina Otwartych Okiennic. Są to trzy unikatowe pod względem architektonicznym wsie: Trześcianka, Puchły i Soce. We wsi Trześcianka znajduje się drewniana cerkiew pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Malowniczą wsią z zabytkową drewnianą architekturą jest wieś Puchły, tu znajduje się cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej. Budynki z wyjątkową ornamentyką i okiennicami znajdują się we wsi Soce, jak również i kapliczka prawosławna z pocz. XX w.

Nowopowstałą atrakcją jest też Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce, gdzie zobaczyć można narzędzia i wyroby kowalskie i ślusarskie.

Jednym z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury sakralnej jest Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, w którym to odbywają się koncerty muzyki cerkiewnej - Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową (przejazdy grupowe) do śródleśnej osady Topiło, gdzie nad pięknie położonymi stawami można złowić "taaką" rybę, pobawić się przy ognisku, czy spacerować. Kolejki leśne stanowią jedną z najciekawszych atrakcji regionu. Białowieżę i pobliską okolicę zwiedzić można jadąc pojazdem zwanym melexem, czy także tzw. "Białowieskim Expresem" czyli pojazdem stylizowanym na kolejkę.

Doliny rzek Narewki i Narwi oraz tereny w pobliżu zbiorników wodnych są rajem dla wędkarzy, ornitologów, grzybiarzy, jak również zbieraczy runa leśnego. Stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Położony w gminie Dubicze Cerkiewne zalew wodny "Bachmaty" również jest atrakcyjnym miejscem. Istnieje tu ośrodek turystyczny dysponujący różnorodną bazą noclegową, wypożyczalnią sprzętu wodnego i rowerów. Zalew Siemianówka o powierzchni ponad 3 tys. ha, w latach 2000 - 2003 poddawany jest rekultywacji. W Gminie Kleszczele powstał nowy zbiornik wodny "Repczyce", utworzony na rzece Nurzec, koło miejscowości Dobrowoda, w pobliżu znajduje się pole namiotowe i wypożyczalnia sprzętu.

Niezwykle cenne są walory kulturowe Powiatu Hajnowskiego. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Atrakcyjność regionu podnoszą liczne imprezy kulturalne i folklorystyczne, związane z tradycjami etniczno - kulturowymi mieszkańców, połączone często z pokazami sztuki ludowej, jak również plenery malarskie i rzeźbiarskie. Religie: katolicka i prawosławna, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności regionu. Istnieją tu liczne ośrodki twórczości ludowej: tkackie, wyrobów z drewna, słomy i gałęzi, rzeźby i płaskorzeźby, korzenioplastyki czy garncarstwa.

Dzięki sieci szlaków turystycznych można dotrzeć do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, szlaki liczą 438 km ogółem (w tym 222 km szlaków pieszych i 216 rowerowych). W każdym z nadleśnictw (Białowieża, Hajnówka, Browsk) powstały ścieżki edukacyjne.

Baza noclegowa w powiecie hajnowskim to bogata sieć obiektów o różnym standardzie. Hotele o wysokiej jakości usług zachęcają do przyjazdów swą ofertą konferencyjną. Domy i ośrodki wypoczynkowe, schroniska oferują pobyty dla dzieci i młodzieży, natomiast kwatery agroturystyczne zapraszają rodziny i osoby indywidualne. W okresach nasilenia ruchu turystycznego proponujemy dokonywanie wcześniejszych rezerwacji. Obiektów noclegowych jest 70 dysponujących 1500 miejsc noclegowych w powiecie, w tym ponad 400 w około 50 kwaterach agroturystycznych. Wszelkich informacji o infrastrukturze turystycznej udziela:

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce
ul. 3-go Maja 45
tel. (85) 682 43 81, tel./fax (85) 682 51 41
www.powiat.hajnowka.pl
e-mail: turystyka@sphajnowka.home.pl

Współpraca z partnerami zagranicznymi:

 • z rejonami na Białorusi (rejony: Kamieniec, Prużany, Świsłocz); współpraca w ramach Euroregionu "Puszcza Białowieska",
 • z Regionem Hattstedt - Niemcy,
 • z Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie.

Współpraca obejmuje międzynarodową wymianę młodzieży oraz grup zawodowych, partnerstwo szkół, wizyt przedstawicieli partnerów zagranicznych w powiecie, jak również partnerstwo przy realizacji wspólnych projektów.


 


 

Sobór Św. Trójcy w Hajnówce
Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, fot. M. Gregersen


 

Kolejka wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej
Kolejka wąskotorowa w Puszczy Białowieskiej, fot. A. Cichowicz
Brama do Parku
Brama do Parku, fot. P. Krajnik

 

 

facebook