Dodana: 6 lipiec 2007 13:09

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2007 13:09

Antoni Szałkowski

Urodził się 2 sierpnia 1934 roku w Nowince. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jako emeryt - kieruje Zespołem Folklorystycznym „Narwianie”.

Antoni Szałkowski całe swoje życie zawodowe związał z Białostocczyzną pracując ponad 40 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzałkach. W roku 1956 rozpoczął pracę w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzałkach prowadząc działalność kulturalno-oświatową i bibliotekę jak również zespół śpiewaczy, który został przekształcony na chór mieszany 4-głosowy, a w roku 1978 wZespół Folklorystyczny „Narwianie”. Z inicjatywy Antoniego Szałkowskiego rozpoczęto budowę Domu Kultury w Pogorzałkach, który został oddany do użytku w roku 1958. 

W 1978 roku Antoni Szałkowski rozpoczął cykl spotkań „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”. Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości zbierał i zapisywał stare piosenki i obrzędy ludowe, gawędy. Dysponując zebranym materiałem zaczął go przystosowywać do potrzeb scenicznych i wprowadzać do repertuaru zespołu „Narwianie” obrzędy i zwyczaje ludowe, chcąc ocalić je od zapomnienia.

Antoni Szałkowski odszedł na emeryturę w roku 1997 i od tego czasu prowadzi społecznie oprócz Zespołu Folklorystycznego Narwianie również Zespół Śpiewaczy „Obrubki” z Obrubnik oraz Zespól Śpiewaczy „Fastynki „ z Fast.

W znaczący sposób integruje społeczeństwo gminy, promuje województwo podlaskie w skali kraju, podkreśla szczególną rolę folkloru w środowisku, w jakim działa, a także jego rolę i znaczenie dla kultury narodowej. Propaguje edukację regionalną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Dobrzyniewo.


Antoni Szałkowski należy do grona najbardziej zasłużonych animatorów kultury w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Dzięki niemu autentyczna twórczość ludowa, ginące zwyczaje i obrzędy są pieczołowicie pielęgnowane, kultywowane i popularyzowane. Wśród licznych nagród i odznaczeń, którymi został uhonorowany są m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Honorowa Odznaka Harcerstwa Polskiego, Odznaka Honorowa Zasłużony Białostocczyźnie, Zasłużony Działacz Kultury, Srebrna Odznaka Zasłużony Białostocczyźnie oraz Medal i Dyplom im Adama Chętnika „Za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury Ludowej”. Był także nominowany do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

 

Opracował: Krzysztof Krajewski

facebook