Dodana: 17 lipiec 2007 10:17

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2007 10:17

Andrzej Dyrdał

Urodził się 8 listopada 1948 roku w Toruniu. Jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku.

Pacę zawodową rozpoczął w 1968 roku w Bydgoszczy jako nauczyciel muzyki, instruktor zespołów chóralnych, wokalnych i instrumentalnych w szkołach i Studium Nauczycielskim, później jako wizytator ds. muzyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Podobną funkcję pełnił po przeniesieniu się w 1976 roku do Białegostoku, gdzie jako pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, nadzorował pracę nauczycieli muzyki województwa białostockiego.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego nadzorując działalność domów kultury, szkół i instytucji artystycznych.  Od 1 października 1981 roku do chwili obecnej piastuje stanowisko kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca ”Kurpie Zielone” przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Od 15 września 1995 roku jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Jego największą pasją, której poświęcił swoje życie jest muzyka i folklor. Jako instruktor i dyrektor realizuje wiele projektów z tej dziedziny, jak np. „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” czy  „Zapusty” – Biesiada Folkloru”.

W roku 2003 Andrzej Dyrdał otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego, przyznawaną artystom, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Został także uhonorowany odznaczeniami: Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka  „Zasłużony Białostocczyźnie”,   Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi (2002),  Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006).

 

Opracował: Krzysztof Krajewski

facebook