Dodana: 15 grudzień 2004 13:59

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2004 13:59

Włodzimierz Gryc

Gen. bryg. Włodzimierz Gryc - komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej od 1.02.2002 r. Urodził się 31 maja 1956 r. w Kętrzynie
Jest absolwentem wrocławskiej Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych, ukończył ją w 1980 roku z tytułem inżyniera. Naukę kontynuował w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zdobywając w 1986 roku tytuł magistra prawa. Ukończył również podyplomowe studia o specjalności zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim (w 2001 r.).

Oprócz tego kilkunastokrotnie brał udział w resortowych szkoleniach związanych z zasobami ludzkimi (HR) oraz kierowaniem jednostkami granicznymi. W 2001 roku był uczestnikiem polsko-niemieckich twinningów.

Swoją karierę rozpoczął w 1980 r. od stanowiska zastępcy dowódcy strażnicy WOP w Węgorzewie. Po 3 latach rozpoczął kierowanie strażnicą w Czeremsze (w latach 1984-87), przez rok będąc również tam dowódcą Granicznej Placówki Kontrolnej WOP. Z kolei podjął służbę w Białymstoku – w siedzibie Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP, gdzie do 1991 roku zajmował stanowiska związane ze służbą operacyjną. W roku 1991 został zastępcą komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, urząd ten piastując do roku 1997, kiedy to zajął analogiczne stanowisko w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku.

Kilkakrotnie odznaczany, m.in. złotym krzyżem zasługi, odznaczeniami resortowymi, uhonorowany również złotą odznaką – „Zasłużony Białostocczyźnie”.

Jest zodiakalnym Bliźniakiem. Żonaty (żona Ewa), ma dwoje dzieci – Martę – studentkę i Konrada – licealistę. Lubi wszystko, co ma związek z górami i nartami, oprócz tego – gra na kilku instrumentach.

facebook