Dodana: 12 sierpień 2008 09:33

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2008 09:33

Józef Jan Zimmerman

malarz, pedagogUrodził się 2.3.1887 r. w Warszawie, w domu Jana (zarządzał zakładem garbarskim Temler i Szwede w Warszawie) i Cecyli Zimmermanów (matka z domu Pawłowska); zmarł 4.10.1954 r.w Białymstoku. 30 lipca 1912 r. ożenił się z Władysławą Martynowską, córką Alekandry (z domu Korzon) i Franciszka Ksawerego (dziennikarz, krytyk sztuki) Mieli dwoje dzieci Jana i Hannę.

Po ukończeniu prywatnej szkoły czteroklasowej, do szkoły średniej chodził w miejscowości Nowozubkow w Rosji w okręgu Brjańskim. Zamieszkał wtedy u swoich krewnych.

Nowozubkow, zdjęcie miasta z początków wieku 20.

Swoją edukację artystyczną rozpoczął chodzą w latach 1903-08 do Warszawskiej Szkoły Rysunkowej, a następnie w latach 1913-1914 odbył roczne studia w Szkole Artystycznej Plenerowej Antoniego Austena w Parku "Sielce" pod Warszawą {obecnie osiedle warszawskie w dzielnicy Mokotów). Dwukrotnie w 1923-24 r. uczestniczył w Kursie Wakacyjnym dla nauczycieli rysunków w Bydgoszczy organizowanym przez Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego i w Krakowie w 1925 r. 3.lutego.1927 uzyskał dyplom nauczyciela rysunków w szkołach ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich po złozeniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Praca zawodwa
W 1902 praktykował w Rysowni Fabryki Żyrardowskiej w Żyrardowie kontynuował współprace do 1907 r. Od 1907 pracuje w zakładzie malarsko dekoracyjnym Bronisława Maruszewskiego jako rysownik, współpracę z tą firmą kontynuje aż do roku 1919. Od 1915 r. na stałe zamieszkał w Białymstoku, gdzie 29.11.1915 r. podjął prace w charakterze nauczyciela rysunków w Gimnazjum Realnym Męskim i Żeńskim. Były to chwile gdy owo gimnazjum właśnie powstawało, za zgodą ówczesnego okupanta pruskiego. Po upaństwowieniu w 1919 r. i przyjęciu nazwy Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, pracował tam dalej jako wykładowca aż do 1939 r.
Ks. Hałko dyrektor gimnazjum Augusta.link

Od roku 1932 i w latach następnych, bierze równierz godziny w Gimnazjum Mechanicznym i szkłach powszechnych. 7.5.1938 r. za pracę pedagogiczną odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W latach II wojny światowej pod okupacją Radziecką oprócz rysunków nauczał również matematyki w klasie 5. Gdy Niemcy zabronili Polakom kształcenia młodzieży, brał udział w tajnym nauczaniu. W tym czasie pracował oficjalnie jako kanclista w GrundstuckGesellschaft.

W okresie międzwojennym wystepował przed sądm jako biegły grafolog.

Praca artystyczna
Najwcześniejszym, nam znanym przejawem działalności plastycznej jest, tu pokazany na stronie WWW szkicownik. Najstarsze prace malarskie pochodzą z 1908 r. Powstały one w czaie jego pobytu u krewnych w Błesznie (obecnie dzielnica Częstochowy) i sa to dwie niewielkich rozmiarów prace olejne o tematyce pejzażowej z okolic Błeszna. 2.5.1911 r. został członkiem Towarzystwa "Zachęty" Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach 1925-39 należał do Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. Białostocki okres twórczy, najdłuższy w jego życiu artystycznym, zapoczątkował obrazem "Aleja Kasztanowa" namalowany zaraz po przybyciu do Białegostoku w 1915 r. Obraz ten wystawił w Salonie Jesiennym 1915 r. w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawach w Zachęcie brał jeszcze udział w 1924 r. w Salonie Dobroczynnym obrazem "Maki" oraz w 1930 r. w wystawie zbiorowej prac Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, gdzie wystawił dwa obrazy "Wenecja Bydgoska" i "Motyw z Parku w Bydgoszczy". W latach 20-tych i 30-tych w Białymstoku brał udział we wszystkich wystawach prac białostockch plastyków.

Obrazy olejne:

Zima 1


Zima 2


Poranne mgły

Więcej informacji o artyście i jego twórczości tutaj.

 

facebook