Dodana: 15 kwiecień 2005 08:20

Zmodyfikowana: 15 kwiecień 2005 08:20

Jan Górski

Prof. dr. hab. Jan Górski – rektor Akademii Medycznej w Białymstoku.

Urodzony w miejscowości Wagi koło Łomży 6 stycznia 1942 roku.
Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Białymstoku w 1966 roku. Pracę dydaktyczno-naukową na swojej macierzystej uczelni rozpoczął 1 września 1966. Stopień doktora nauk medycznych zdobył w 1970, doktora habilitowanego nauk medycznych natomiast w 1980.

Nominację profesorską dzisiejszy rektor AMB otrzymał w 1989 roku.
Pięć lat później - w roku 1994 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1986 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjologii AMB.

W latach 1993-1999 oraz 2002-2005 pełnił funkcję rektora AMB. W roku 2005 został jednogłośnie wybrany na kolejną, trzyletnią kadencję.
Jest promotorem 30 prac doktorskich, opiekunem 4 prac habilitacyjnych.

Jest autorem i redaktorem podręcznika „Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego”, a także wielu prac naukowych zamieszczonych w renomowanych pismach o zasięgu światowym.

Profesor Górski uważany jest za eksperta w dziedzinie fizjologii mięśni. Prowadzi w tej dziedzinie współpracę z najbardziej znanymi ośrodkami na świecie, czego rezultatem jest jego udział w VI programie ramowym realizowanym z funduszy europejskich.

W roku 2003 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1999 jest wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN. Od 2002 roku jest wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

Był wielokrotnym laureatem nagród ministra zdrowia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Dwukrotnie był zdobywcą prestiżowej nagrody sekretarza Polskiej Akademii Nauk.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook