Dodana: 23 luty 2009 09:40

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:40

Moniecki Ośrodek Kultury – „Święto Wsi - Turniej Wsi Gminy Mońki”

Nazwa zgłoszenia: „Święto Wsi – Turniej wsi Gminy Mońki”Producent/Wykonawca: Moniecki Ośrodek Kultury

Opis zgłoszenia: Festyn odbył się w małej wsi Kropiwnica, liczącej 167 osób. Jest to impreza edukacyjno-rekreacyjno-muzyczna z elementami tradycji ludowej. Turniej wsi był dziesięciobojem konkurencji, w których startowały reprezentacje poszczególnych sołectw Gminy Mońki.
Ww. przedsięwzięcie miało na celu:
- podsumowanie całorocznej pracy rolników i docenienie ich trudu ,
- zaktywizowanie środowiska wiejskiego,
- promowanie poszczególnych wsi Gminy Mońki, miasta Mońki i powiatu monieckiego,
- wzbogacenie życia kulturalnego wsi,
- integracja mieszkańców wsi i miast ,
- promowanie twórczości ludowej, poprzez organizację występów folklorystycznych zespołów śpiewaczych oraz kapel ludowych, a także Targów Wytwórczości i Sztuki Ludowej.


Ww. imprezie towarzyszyły wystawy rolnicze płodów, różnego rodzaju konkursy o tematyce rolniczej, koncerty zespołów muzycznych, kiermasze, a także stoiska garmażeryjne i zabawowe. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko okolicznych wsi, ale również miast i miasteczek. Była pierwszą taką imprezą zorganizowaną w Gminie Mońki, której adresatem była podlaska społeczność wiejska.

facebook