Dodana: 23 luty 2009 09:39

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:39

Politechnika Białostocka – Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”

Nazwa zgłoszenia: Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Producent/Wykonawca: Kierownik Centrum  - dr Anna Poskrobko

Opis zgłoszenia: Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” jest jednostką dydaktyczną Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Powstało pod koniec maja 2008 roku. „Signum” tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni dwóch Katedr Wydziału Informatyki: Matematyki i Informatyki Teoretycznej. Są to ludzie, którzy od lat zajmują się popularyzacją matematyki i współtworzą liczne imprezy i przedsięwzięcia w mieście i regionie, jak chociażby Podlaskie Festiwale Nauki i Sztuki, Dni Matematyki w Białymstoku, czy Podlaskie Konferencje Matematyki.


Główne cele Centrum to: wzbudzenie zainteresowania matematyką, techniką i nauką; ukazywanie ciekawej i pożytecznej strony matematyki; poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej; wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży; zainteresowanie młodzieży studiami – matematycznymi i technicznymi. Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” będzie sukcesywnie rozwijać swoją działalność proponując dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz wszystkim mieszkańcom Białegostoku i regionu liczne wykłady popularno-naukowe, konkursy, pokazy, warsztaty, wystawy oraz imprezy plenerowe.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook