Dodana: 23 luty 2009 09:37

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:37

Centrum Promocji Podlasia - Projekt „@senior 3” aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa przez Internet - edycja trzecia

Nazwa zgłoszenia: Projekt “@senior 3” - aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet – edycja trzeciaProducent/Wykonawca: Centrum Promocji Podlasia (CPP)
Opis zgłoszenia: W 2008 roku Centrum Promocji Podlasia zrealizowało już 3 edycję projektu pn. „@senior 3” - aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet. Celem zasadniczym projektu była aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez naukę obsługi komputera, wykorzystania Internetu oraz komunikatorów internetowych. Realizacja przedsięwzięcia miała również na celu promocję i rozwój aktywnych form uczestnictwa osób starszych z obszaru województwa podlaskiego w życiu społecznym. Miesięczny kurs szkoleniowy obejmuje 12 spotkań prowadzonych w grupach dziesięcioosobowych pozwolił osobom powyżej 55 roku życia nabyć wiedzę z zakresu: obsługi oprzyrządowania komputerowego, obsługi systemu operacyjnego Windows, obsługi edytora tekstu, podstaw poruszania się po Internecie, obsługi poczty internetowej, obsługi komunikatorów internetowych.
Zmagania seniorów zostały docenione poprzez uroczyste wręczenie każdemu z uczestników certyfikatu ukończenia kursu.Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Europejskich.
Centrum Promocji Podlasia było pierwszą w Polsce instytucją, która nie tylko dostrzegła zapotrzebowanie osób “55+” na usługi edukacyjne z zakresu obsługi komputera, lecz również 3 rok z rzędu podjęła się udzielenia na nie odpowiedzi poprzez organizacje szkoleń informatycznych w ramach projektu “@senior”-  aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet”. Przedsięwzięcie to nie tylko przyczyniło się do zdobycia nowych umiejętności, lecz również stanowi swego rodzaju eksperyment społeczny, korzystnie wpływający na mentalność Podlasian po 50 roku życia, poprzez zniesienie barier psychicznych u osób starszych w korzystaniu z komputera. Wiadomości o projekcie zyskały sławę ogólnopolską, dzięki informacjom w mediach.
facebook