Dodana: 23 luty 2009 09:34

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:34

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – „Podlaska Oktawa Kultur Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru”

Nazwa zgłoszenia: Podlaska Oktawa Kultur, Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i FolkloruProducent/Wykonawca:  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Opis zgłoszenia:  Podlaska Oktawa Kultur to I edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sztuki i Folkloru, prezentującego kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów pochodzenia (zamieszkałych na Podlasiu: Litwinów, Romów, Ukraińców, Żydów, Tatarów, Rosjan i Białorusinów). Festiwal odbył się w dniach 13-19 lipca 2008 r.


Podczas trwania festiwalu zaprezentowano dokonania artystyczne międzynarodowych zespołów, pokazując ich różnorodność, tradycję i narodowe dziedzictwo zawarte w pieśniach, tańcach, czy obrzędach pokazanych przez reprezentantów poszczególnych kultur.
Dodatkowo przedsięwzięcie stworzyło możliwość nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między grupami biorącymi udział w imprezie. To doskonała sposobność do promocji naszego województwa nie tylko w Polsce, ale także zagranicą.

facebook