Dodana: 23 luty 2009 09:38

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:38

Towarzystwo Narew – V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów

Nazwa zgłoszenia: V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów Producent/Wykonawca: Towarzystwo Narew

Opis zgłoszenia: Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów odbywa się co dwa lata podczas wiosennego przelotu ptaków na szlaku Atlantyk-Syberia. Na V Festiwalu po raz pierwszy  wyświetlane były filmy z Izraela, Belgii i USA. Łącznie goszczono filmowców z 24 państw, m.in.z Chin, Indii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA, Turcji, Uzbekistanu. Większość widzów to młodzież szkolna z okolicznych szkół; ponadto fotograficy, biolodzy, nauczyciele, samorządowcy, organizacje pozarządowe. Filmy prezentują autorzy i prowadzący sesje. Z festiwalem połączony jest szereg imprez towarzyszących, tj: warsztaty na szlaku przelotów – Łomżyński Park Krajobrazowy, Narwiański Park Narodowy. Sympozjum w Kurowie POKOCHAJ NAREW. Wystawy i targi W ZGODZIE Z NATURĄ: stoiska Parków Nar. i Krajobrazowych, organizacji; książki, płyty, fotografie, malarstwo; warsztaty: tkactwo dwuosnowowe, rzeźba, wikliniarstwo, wyroby ze słomy; produkty regionalne. Happening pod zamkiem W OBRONIE WSZELKIEGO STWORZENIA – bajkowa wersja ostatnich dni życia Zygmunta Augusta. Zwiedzanie: Kiermusy, Pętowo; w Tykocinie synagoga, muzeum – w tym specjalna wystawa CZŁOWIEK I NATURA; Białystok. Sympozjum filmowców i dziennikarzy: FILM PRZYRODNICZY – LEKCJA PISANA KAMERĄ CZY DZIEŁO SZTUKI?

Festiwal promuje małe miejscowości naszego województwa oraz przyrodę, szczególnie atrakcyjną dla ludzi Zachodu, w tym filmowców. Festiwal sprzyja podniesieniu świadomości ekologicznej i wiedzy przyrodniczej. Międzynarodowe środowisko filmowców-przyrodników uznało Festiwal im. Braci Wagów  za jedyny liczący się tego typu w postkomunistycznej Europie; za przedsięwzięcie sprzyjające integracji Wschód-Zachód, podnoszące ważne kwestie społeczne i realizujące postulaty sympozjum filmowców.

facebook