Dodana: 23 luty 2009 09:38

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:38

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia – Podlasie w badaniach naukowych

Nazwa zgłoszenia: Podlasie w badaniach naukowych
Producent/Wykonawca: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Opis zgłoszenia: „Podlasie w badaniach naukowych” to cykl wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowany przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza. Skierowany jest do studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku.


„Podlasie w badaniach naukowych” to niezwykle cenna inicjatywa, mająca na celu popularyzację wśród społeczeństwa badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku dotyczących naszego regionu. Ponadto umożliwia uczniom szkół średnich – przyszłym studentom – poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych.

Prezentowane w ramach cyklu wystąpienia mają również za zadanie przybliżenie mieszkańcom regionu wiedzy o Podlasiu. Cykl „Podlasie w badaniach naukowych” ze względu na swój unikalny charakter cieszy się dużą popularnością wśród odbiorców. Świadczy o tym frekwencja podczas wykładów, a także otrzymywane przez Bibliotekę głosy uznania ze strony uczestników spotkań.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook