Dodana: 23 luty 2009 09:40

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:40

Urząd Gminy w Sokołach – Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich poprzez budowę roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków (system polski) na przykładzie gminy Sokoły

Nazwa zgłoszenia: Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich poprzez budowę roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków (system polski) na przykładzie gminy SokołyProducent/Wykonawca: Gmina Sokoły

Opis zgłoszenia: Pomysł rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków wypłynął od Wójta Gminy Sokoły po wizycie w Niemczech. Było to możliwe do wprowadzenia dzięki współpracy z Fundacją Polsko-Niemiecką Euronatur. To dzięki niej można było podpatrzyć podobne rozwiązania w Niemczech w grudniu 2003 roku.
Naturalna roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków jest najekonomiczniejszym i najprostszym rozwiązaniem gospodarki ściekowej w gminach wiejskich. W 2004 roku Gmina Sokoły jako pierwsza w woj. podlaskim wykonała pierwsze, pilotażowe tego typu oczyszczalnie, przy udziale Instytutu Ekologii Stosowanej ze Skórzyna. Dalszym wdrażaniem budowy oczyszczalni na terenie gminy Sokoły zajął się pracownik tutejszego urzędu. Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków opartych o filtr roślinny i staw denitryfikacyjny jest tanim i skutecznym sposobem oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw wiejskich.


W skład oczyszczalni wchodzą następujące elementy:
1. Osadnik gnilny w którym zachodzi I etap oczyszczania ścieków poprzez sedymentację i fermentację osadów. Do budowy osadnika można wykorzystać istniejące już tzw. szamba, które muszą być szczelne,
2.  Przepompownia ścieków do której dopływają klarowne ścieki z osadnika, a następnie są tłoczone na filtr roślinny,
3. Filtr roślinny, który jest głównym elementem oczyszczalni. Wypełniony jest on różnymi warstwami filtracyjnymi (żwir, piasek, humix) Zachodzą w nim zasadnicze procesy oczyszczania ścieków,
4. Staw denitryfikacyjny, w którym zachodzi doczyszczanie ścieków. Może to być również miejsce bytowania i rozwoju różnych gatunków ryb i płazów.
Prostota budowy tych oczyszczalni sprawia, że rolnicy wykonują je sami sposobem gospodarczym przy nadzorze pracownika urzędu gminy. Na wykonanie oczyszczalni przydomowej niewymagane jest pozwolenie na budowę, lecz jedynie zgłoszenie w Starostwie Powiatowym. Zaletami tego typu oczyszczalni są nie tylko prostota i niskie koszty budowy, ale również łatwość i znikome koszty eksploatacji. Oczyszczalnie te zwiększają równie walory estetyczne działki, na której są budowane i przede wszystkim pozytywnie wpływają na środowisko przyrodnicze.


facebook