Dodana: 23 luty 2009 09:35

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:35

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia – Podlaskie Forum Bibliotekarzy

Nazwa zgłoszenia: Podlaskie Forum BibliotekarzyProducent/Wykonawca: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Opis zgłoszenia: Działalność Podlaskiego Forum Bibliotekarzy została zainaugurowana w lutym 2006 roku. Powołano Radę Programową, w skład której weszli dyrektorzy białostockich bibliotek (Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Administracji   Publicznej, Uniwersytetu Medycznego, Książnicy Podlaskiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Filii Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina), Centrum Kształcenia Nauczycieli.


Zadaniem Rady jest układanie programu spotkań. Na Forum zapraszani są nie tylko bibliotekarze akademiccy, lecz również koleżanki i koledzy ze wszystkich typów sieci bibliotecznych. Debaty odbywają się cyklicznie - mniej więcej raz w miesiącu - w sali audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej, a także w innych bibliotekach białostockich. Dodatkowo odbyły się warsztaty metodyczne i szkoleniowe, dotyczące problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek naszego regionu; ogólnopolskie seminarium poświęcone Bibliotece 2.0 oraz zaprezentowano sprawozdania z konferencji naukowych i wyjazdów.

facebook