Dodana: 23 luty 2009 09:38

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:38

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – Spotkania z Kulturą Romską

Nazwa zgłoszenia: Spotkania z Kulturą Romską – impreza cyklicznaProducent/Wykonawca:  Centrum Kultury i Rekreacji  w Supraślu

Opis zgłoszenia: 24 sierpnia 2008 o godzinie 19.00 w parku przy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej 1 odbyły się III Spotkania z Kulturą Romską (wcześniejsza nazwa - Festyn Romski). Program zawierał elementy tradycyjnej kultury romskiej, m.in.: obrzędy, obyczaje, pieśni, język itp., stanowiące o bogactwie kultury województwa podlaskiego. Główną atrakcją imprezy były występy najbardziej popularnego Roma w naszym kraju – Don Wasyla i Cygańskich Gwiazd.


Głównym założeniem tej cyklicznej imprezy jest poznanie hermetycznej społeczności romskiej, odkrycie jej związków z Podlasiem oraz rozwój tożsamości kulturowej tej mniejszości. Efekty zadania są zróżnicowane i wielowymiarowe. Zadanie istotnie propaguje wiedzę o mniejszości romskiej: ukazuje szeroko pojętą kulturę romską i cygański folklor oraz próbuje uporządkować te pojęcia u odbiorców. Spotkania z Kulturą Romską przyczyniają się do ochrony unikalnych i tradycyjnych zawodów i umiejętności; wpływają na promocję województwa poprzez budowanie i utrwalanie tożsamości wielokulturowej regionu.


Zadanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Jest ono próbą połączenia zabawy z edukacją. Ma na celu pokonanie stereotypowego myślenia, nieufności, nietolerancji w stosunku do Romów. Spotkania mają również integrować supraską wielokulturową i wielowyznaniową społeczność.

facebook