Ogłoszenia kultura

 • Piknik XVII wieczny. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2018-03-08 14:46:14

  W dniu 07 marca 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe o nazwie „Jazda Historyczna” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „PIKNIK XVII WIECZNY- OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKE” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Warsztaty Orkiestrowe Pro Musica”

  2018-01-16 11:58:40

  W dniu 15 stycznia 2018 r. Białostocka Fundacja „Pro Musica” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty Orkiestrowe Pro Musica” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę”

  2018-01-16 11:56:48

  W dniu 11 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę „ z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na 2018 rok

  Ilustracja do artykułu flet_Heller.jpg
  2018-01-10 12:58:08

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert -IV Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Orkiestrowe „WOW”- Winter Orchester Workshop 2018”

  Ilustracja do artykułu logoWOW.jpg
  2018-01-10 11:14:43

  W dniu 09 stycznia 2018 r. Białostocka Fundacja „Pro Musica” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „IV Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Orkiestrowe „WOW”- Winter Orchester Workshop 2018” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” - regranting

  Ilustracja do artykułu _MG_0949new-wp.jpg
  2017-11-29 13:19:05

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego, realizowanego w terminie od 25 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Festiwal Pieśni i Tańców Polskich”

  2017-10-10 12:37:40

  W dniu 10 października 2017 r. Stowarzyszenie Wspierania kultury Narodowej "MAŁE PODLASIE" Siemiatycze złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Festiwal Pieśni i Tańców Polskich” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2017-08-23 12:50:45

  W dniu 23 sierpnia 2017 r. Szczyty - Związek Na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Vieraśniovyja Systreczy u Szczytach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert Koncert w ramach Białowieskich Integracji Artystycznych PERETOCZE

  2017-07-12 15:12:24

  W dniu 12 lipca 2017 r. Fundacja „Muzyka Cerkiewna” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert w ramach Białowieskich Integracji Artystycznych PERETOCZE”” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 • Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert OIKONOMOS

  2017-07-12 15:09:01

  W dniu 12 lipca 2017 r. Fundacja „OIKONOMOS” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Lato z wielokulturowym dziedzictwem- II edycja”” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook