Ogłoszenia kultura

 • Organizacja wojewódzkich forów na rzecz partycypacji publicznej - OWOP

  2016-05-13 09:17:26

  W dniu 27 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja wojewódzkich forów na rzecz partycypacji publicznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego – uczestnictwo w I Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  2016-05-13 09:13:17

  W dniu 26 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego – uczestnictwo w I Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Alicja po drugiej stronie lustra – organizacja pokazu premierowego i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci - Fundacja PAPAHEMA

  2016-05-13 09:09:54

  W dniu 29 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Teatr PAPAHEMA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Alicja po drugiej stronie lustra – organizacja pokazu premierowego i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”

  2016-04-25 10:28:35

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS

  2016-04-25 10:27:19

  W dniu 21 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia Białystok 2016”

  2016-04-25 10:25:26

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia Białystok 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • „Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Straży Granicznej”

  2016-04-25 10:23:51

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie „Łączy Nas Granica” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Straży Granicznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej

  2016-04-14 10:23:35

  W dniu 6 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Sąsiedzi

  2016-04-01 12:58:12

  W dniu 31 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Sąsiedzi złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk 1915 r.” Macieja Markowskiego i Marcina Tomkiela z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Inny Świat Rodziny

  2016-03-08 12:24:23

  W dniu 3 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Inny Świat Rodziny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „I Przegląd Muzyki Przedszkolnej – Moja mama ukochana” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

facebook