Dodana: 9 wrzesień 2019 13:35

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2019 13:35

„100-lecie Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim" - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 09 września 2019 r. ZHP Chorągiew Białostocka złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „100-lecie Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu zhp_fb.png

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 września 2019 r. do dnia 15 września 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook