Dodana: 8 sierpień 2019 12:49

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2019 12:49

„Wakacje na językach – Międzynarodowy Festiwal Kultury Włoskiej i Polskiej na Podlasiu” - oferta pozakonkursowa

Fundacja „Biała Wieża” w dniu 29 lipca br. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wakacje na językach – Międzynarodowy Festiwal Kultury Włoskiej i Polskiej na Podlasiu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Włoska kawiarenka na ulicy , na pierwszym planie czerwony parasol z żółtym napisem La dolce vita, obok kwitnące, różowe kwiaty.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 sierpnia 2019 r. do dnia
15 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

umwp/art

Pliki do pobrania

facebook