Dodana: 20 sierpień 2019 13:38

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2019 13:38

„Fundamenty – otwarte widowisko artystyczne ” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Fundacja Tworzywa złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Fundamenty – otwarte widowisko artystyczne ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu wood-731407_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 20 sierpnia 2019 r. do dnia
27 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.:pixabay

facebook