Ogłoszenia kultura

 • "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

  2016-08-02 11:55:04

  W dniu 21 lipca 2016 r. „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Flash mob integrujący – roztańczyć życie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26 lipca 2016 r.

 • 600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016

  2016-08-02 11:52:01

  W dniu 21 lipca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Popławach złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 25 lipca 2016 r.

 • Oikonomos. Lato z wielokulturowym dziedzictwem

  2016-08-02 11:50:23

  W dniu 22 lipca 2016 r. Fundacja „Oikonomos” złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Lato z wielokulturowym dziedzictwem” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego także w dniu 22 lipca 2016 r.

 • Pożegnanie Lata z Teatrem – warsztaty dla dzieci i młodzieży z Sejn

  2016-07-22 12:22:51

  W dniu 20 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Origo złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Pożegnanie Lata z Teatrem – warsztaty dla dzieci i młodzieży z Sejn” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21 lipca 2016 r.

 • Znad mitycznej Wincenty. Pogranicze mego wzrastania

  2016-07-06 10:22:12

  W dniu 17 czerwca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo „Jan z Kolna” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie książki Mariana Filipkowskiego „Znad mitycznej Wincenty. Pogranicze mego wzrastania.” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu

  2016-07-06 10:20:05

  W dniu 14 czerwca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji „Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży”

  2016-06-28 15:11:38

  W dniu 30 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Fundacja Prometeusz złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • PLENER MALARSKI – łomżyńska kultura pędzlem malowana (II edycja)

  2016-06-28 15:10:02

  W dniu 30 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Fundacja „Sztuk i Dialogu” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „PLENER MALARSKI – łomżyńska kultura pędzlem malowana (II edycja)” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Stowarzyszenia "Dorzecze" - "Wydanie tomiku poezji z Euterpe w Kuchni"

  Miniaturka artykułu
  2016-06-02 09:24:55

  W dniu 20 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Stowarzyszenie „Dorzecze” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie tomiku poezji Euterpe w Kuchni” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło także w dniu 20 maja 2016 r.

 • Towarzystwa Przyjaciół Sokola - "130 lat Kolei Poleskiej"

  Miniaturka artykułu
  2016-06-02 09:21:33

  W dniu 18 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo Przyjaciół Sokola złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „130 lat Kolei Poleskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 19 maja 2016 r.

facebook