Ogłoszenia kultura

 • Oferta pozakonkursowa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej

  2016-04-14 10:23:35

  W dniu 6 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Sąsiedzi

  2016-04-01 12:58:12

  W dniu 31 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Sąsiedzi złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk 1915 r.” Macieja Markowskiego i Marcina Tomkiela z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Inny Świat Rodziny

  2016-03-08 12:24:23

  W dniu 3 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Inny Świat Rodziny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „I Przegląd Muzyki Przedszkolnej – Moja mama ukochana” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 2017

  2016-02-24 10:35:31

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W SFERZE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO.

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Wychowanie Przez Sztukę

  2016-02-18 13:30:48

  W dniu 15 lutego 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Wychowanie Przez Sztukę złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „MISTERIUM WIELKOPOSTNE” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis"

  2016-02-12 14:30:10

  W dniu 10 lutego 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Na zawsze w sercach naszych – Żołnierze Wyklęci” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2016-02-04 08:58:20

  W dniu 01 lutego 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd Główny złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Festiwal Piosenka Białoruska 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji "Spe Salvi"

  2015-12-22 14:24:29

  W dniu 17 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja „SPE SALVI” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „KOLĘDA Z GWIAZDĄ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2015-12-16 14:46:22

  W dniu 15 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundusz Białystok Ojcu Świętemu złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja koncertu charytatywnego zespołu Golec u Orkiestra na rzecz programu stypendialnego Fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

  2015-12-09 10:12:09

  W dniu 8 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXXIV Przegląd Kolęd Prawosławnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook