Dodana: 9 wrzesień 2019 13:15

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2019 13:15

„Wigierski Dzień Środowisk Twórczych 2019” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 2 września 2019 r. Fundacja „Wigry Pro” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wigierski Dzień Środowisk Twórczych 2019”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu wigry.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09września 2019 r. do dnia 15września 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook