Dodana: 24 lipiec 2019 11:43

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2019 11:43

„Koncert Niepodległości w Kruszynianach". Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 18 lipca 2019 r. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert Niepodległości w Kruszynianach. Spektakl historyczno – muzyczny w dniu Święta Wojska Polskiego ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Flagi Polski łopocą na wietrze.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 24 lipca 2019 r. do dnia 30 lipca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Poniżej oferta zadania publicznego.

facebook