Dodana: 21 październik 2019 08:55

Zmodyfikowana: 21 październik 2019 08:55

Buńczuk tańczy, śpiewa, gra… Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 17 października 2019 r. Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Buńczuk tańczy, śpiewa, gra…” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 21 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook