Dodana: 30 sierpień 2019 14:10

Zmodyfikowana: 30 sierpień 2019 14:10

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert „Wrześniowy szlak Kawalerii w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej”

W dniu 21 sierpnia 2019 r. Grupa rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wrześniowy szlak Kawalerii w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 30 sierpnia 2019 r. do dnia
6 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

 

facebook