Ogłoszenia kultura

 • Oferta pozakonkursowa: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach”

  2016-08-10 11:35:13

  W dniu 25 lipca 2016 r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Opracowanie redakcyjne i wydanie publikacji „Archiwa w nauce, nauka w archiwach” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 29 lipca 2016 r.

 • Oferta pozakonkursowa na realizację zadania "Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w latach 1939-1945"

  2016-08-10 11:32:35

  W dniu 24 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Tango” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE W LATACH 1939 – 1945” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 2 sierpnia 2016 r.

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem - Teatr Gestów

  2016-08-02 11:57:10

  W dniu 27 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Teatr Gestów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 lipca 2016 r.

 • "Ja i Ty" Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych

  2016-08-02 11:55:04

  W dniu 21 lipca 2016 r. „Ja i Ty” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Flash mob integrujący – roztańczyć życie” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 26 lipca 2016 r.

 • 600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016

  2016-08-02 11:52:01

  W dniu 21 lipca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Popławach złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”600 lat z tradycją szlachecką. Popławy 1416-2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 25 lipca 2016 r.

 • Oikonomos. Lato z wielokulturowym dziedzictwem

  2016-08-02 11:50:23

  W dniu 22 lipca 2016 r. Fundacja „Oikonomos” złożyła w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Lato z wielokulturowym dziedzictwem” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego także w dniu 22 lipca 2016 r.

 • Pożegnanie Lata z Teatrem – warsztaty dla dzieci i młodzieży z Sejn

  2016-07-22 12:22:51

  W dniu 20 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Origo złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Pożegnanie Lata z Teatrem – warsztaty dla dzieci i młodzieży z Sejn” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 21 lipca 2016 r.

 • Znad mitycznej Wincenty. Pogranicze mego wzrastania

  2016-07-06 10:22:12

  W dniu 17 czerwca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo „Jan z Kolna” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie książki Mariana Filipkowskiego „Znad mitycznej Wincenty. Pogranicze mego wzrastania.” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu

  2016-07-06 10:20:05

  W dniu 14 czerwca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji „Kościół Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży”

  2016-06-28 15:11:38

  W dniu 30 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Fundacja Prometeusz złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

facebook