Dodana: 8 sierpień 2019 10:24

Zmodyfikowana: 8 sierpień 2019 10:24

„Narwianie dumą Podlasia – wydanie płyty jubileuszowej” - oferta pozakonkursowa

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo w dniu 26 lipca br. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Narwianie dumą Podlasia – wydanie płyty jubileuszowej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Fot. Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym - Dziewczęta w strojach ludowych idą ścieżką, pośrodku jedna z nich ma wianek na głowie, z którego odchodząc od wstążki.  Trzymają je dziewczęta idące obok niej. W tle ceglane zabudowania.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 sierpnia 2019 r. do dnia 15 sierpnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

umwp/art

Pliki do pobrania

facebook