Dodana: 7 październik 2019 13:28

Zmodyfikowana: 7 październik 2019 13:50

„V Podlaskie forum aktywności osób starszych” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 03 października 2019 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „V Podlaskie forum aktywności osób starszych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu international-conference-1597531_960_720.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 07 października 2019 r. do dnia
14 października 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

facebook