Ogłoszenia kultura

 • VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”

  2016-04-25 10:28:35

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS

  2016-04-25 10:27:19

  W dniu 21 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia Białystok 2016”

  2016-04-25 10:25:26

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia Białystok 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • „Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Straży Granicznej”

  2016-04-25 10:23:51

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie „Łączy Nas Granica” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Straży Granicznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator"w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej

  2016-04-14 10:23:35

  W dniu 6 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle 2016” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Sąsiedzi

  2016-04-01 12:58:12

  W dniu 31 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Sąsiedzi złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk 1915 r.” Macieja Markowskiego i Marcina Tomkiela z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Inny Świat Rodziny

  2016-03-08 12:24:23

  W dniu 3 marca 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Inny Świat Rodziny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „I Przegląd Muzyki Przedszkolnej – Moja mama ukochana” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 2017

  2016-02-24 10:35:31

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W SFERZE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO.

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji Wychowanie Przez Sztukę

  2016-02-18 13:30:48

  W dniu 15 lutego 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Wychowanie Przez Sztukę złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „MISTERIUM WIELKOPOSTNE” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis"

  2016-02-12 14:30:10

  W dniu 10 lutego 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Na zawsze w sercach naszych – Żołnierze Wyklęci” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

facebook