Ogłoszenia kultura

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-07-09 15:07:41

  W dniu 8 lipca 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów złożyło ofertę dotyczącą wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu publikacji wydawniczych, popularyzujących wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury regionu pt: „Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-07-02 11:58:33

  W dniu 30 czerwca 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Uroczyste obchody 95 rocznicy Wiktorii Niemeńskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-06-25 15:11:41

  W dniu 24 czerwca 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn:

facebook