Dodana: 16 październik 2019 09:14

Zmodyfikowana: 16 październik 2019 09:14

Podlaskie forum aktywności osób starszych - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 14 października 2019 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaskie forum aktywności osób starszych”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Ilustracja do artykułu forum aktywności osób starszych.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 15 października 2019 r. do dnia
21 października 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook