Dodana: 10 luty 2010 11:39

Zmodyfikowana: 10 luty 2010 11:39

Otwarte konkursy ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wspomaga realizację zadań publicznych neleżących do Województwa Podlaskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dotychczas ogłaszano otwarte nabory ofert na zadania dotyczące m.in:

 • przygotowania i startów reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym,
 • organizacji Mistrzostw Województwa Podlaskiego,
 • organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,
 • organizacji wojewódzkich projektów promujących kulturę fizyczną oraz sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego,
 • organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o charakterze wojewódzkim,
 • realizacji szkoleń, seminariów i warsztatów w ramach współpracy w zakresie kultury fizycznej,
 • szkolenia kadr wojewódzkich młodzików,
 • szkolenia kadry wojewódzkiej w grach zespołowych w kategorii wiekowej kadet,
 • szkolenia kadry wojewódzkiej w dyscyplinach indywidualnych – olimpijskich w kategorii wiekowej młodzieżowca,
 • wydawania niekomercyjnych opracowań o charakterze wojewódzkim promujących kulturę fizyczną i sport,
 • dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w danym roku w Systemie Sportu Młodzieżowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi województwa.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook