Dodana: 4 sierpień 2020 10:11

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2020 10:11

Zawody kajakowe. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 31 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „7. Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków, 7. Memoriał Ireneusza Skowrońskiego - Zawody Kajakowe”.

Ilustracja do artykułu kajaki (1 of 1).jpg

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

facebook