Dodana: 5 marzec 2021 10:22

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 10:33

„Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" – rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o odmowie wsparcia zadania publicznego realizowanego przez Fundację Instytut Białowieski pn.: „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu”.

Leśna ścieżka zimą

Samorząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o odmowie realizacji ww. zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Uchwała zarządu województwa do pobrania poniżej.

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Oprac.: Cezary Rutkowski

Fot.: Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook