Dodana: 18 czerwiec 2021 09:33

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2021 09:33

BAS Białystok. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

16 czerwca 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Białostocką Akademie Siatkówki pn. „Udział zawodników BAS Białystok w BEACH VOLLEYBALL TEAM”.

Drużyna gra w siatkówkę

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od 18 czerwca 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

oprac. Barbara Likowska-Matys

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook